Foto UKZKF
FRNLEN

>>Infectiologie

Staphylococcus aureus

De kliniek Infectiologie biedt behandeling en preventie van infectieziekten (ziekten veroorzaakt door de aanwezigheid van een of meer microbiële agentia – micro-organismen – zoals bacterie, virus, schimmel...).