Foto UKZKF
FRNLEN

>>Communicatie en relaties met de pers

U bent journalist, filmmaker, fotograaf of student?

De Communicatiedienst van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola staat te uwer beschikking indien u een vraag zou hebben in verband met: 

 • aanvragen voor een reportage, foto’s in en rond onze gebouwen, waarbij u rekening dient te houden met de beperkingen m.b.t. de bescherming van de privacy van de patiënt en andere portret- en auteursrechten…;
 • aanvragen voor interviews of vragen om inlichtingen bij al wie in de gezondheidszorg werkt;
 • aanvragen voor het maken van een (korte, middellange en lange) film of reportage.

Communicaties in verband met patiënten

 • Het verblijf in het ziekenhuis zorgt sowieso voor de nodige stress bij de patiënten,
  hun ouders en hun naaste entourage. Onze prioriteit gaat dan ook uit naar de zorg,
  het welzijn en de rust en kalmte van onze patiënten.
 • Het kinderziekenhuis zal te allen tijde prioritair belang hechten aan de bescherming van de privacy van zijn patiënten, hun ouders en hun persoonlijke levenssfeer.
  De communicatiedienst zal – net als al wie beroepshalve in de gezondheidssector zit – nooit reageren op het al dan niet aanwezig zijn van een patiënt binnen het ziekenhuis, noch omtrent de gezondheidstoestand van een welbepaalde patiënt.

Aanvragen foto’s en/of reportage

 • Aanvragen om een reportage en/of foto’s te komen maken, dienen altijd aan de communicatiedienst te worden gericht. Deze laatste zal hier normaliter mee instemmen, althans  voor zover er bij deze aanvraag een rechtstreeks verband bestaat met de activiteiten van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola.
 • De vertegenwoordigers van de media worden verzocht om de Communicatiedienst te contacteren alvorens de gebouwen van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
  te betreden. Voor elke reportage of fotoshoot dient er dus altijd voorafgaandelijk toestemming te zijn verleend door de communicatiedienst en iemand van de directie.  
 • Bij aankomst in het ziekenhuis worden de mensen van de media verzocht om zich aan te melden aan het onthaal in de hall van het hoofdgebouw aan de J.J. Crocqlaan 15.
 • Beelden van een patiënt of van een medewerker van het ziekenhuis mogen niet zomaar worden gebruikt, gewoon omwille van het feit dat ze hier op de locatie aanwezig zijn. Er moet altijd eerst een schriftelijk akkoord worden bekomen alvorens dit beeldmateriaal te mogen gebruiken/verspreiden.

Aanvragen voor interviews

De communicatiedienst zal elke vraag om inlichtingen doorverwijzen naar een gesprekspartner die gespecialiseerd is op elk domein van de gezondheid en preventie bij kinderen. Dit neemt niet weg dat wij soms wel eens een aanvraag moeten weigeren, met name omdat er op dat moment niemand beschikbaar is.

Perscommuniqués en sociale media

Wij sturen regelmatig persberichten uit, alsook ander beeldmateriaal, waarvoor wij u graag verwijzen naar onze persportaalsite.

Daarnaast kunt u onze actualiteit ook altijd op de voet blijven volgen via onze sociale media Facebook, Twitter, Youtube en LinkedIn evenals via het blog van het ziekenhuis

Wil u ons wel even laten weten of u aan onze perslijst wenst toegevoegd te worden of wanneer er iets aan uw contactgegevens verandert, waarvoor dank!

Onze laatste persberichten :

Extra informatie

Feiten en cijfers
Op deze linkFichier au format PDF kunt u de laatste cijfers en andere gegevens van onze instelling opvragen.

Officiële benaming van de instelling
Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
UKZKF

Logo
Had u graag ons logo, stuur ons dan gewoon een e-mail.

Foto's
U kunt alvast een aantal foto’s van onze instelling downloaden via onze ‘pers’ portaalsite.
Bij het gebruik van dit beeldmateriaal bent u te allen tijde verplicht om bij elke foto de bron te vermelden. Gelieve trouwens altijd en overal (c) Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola te vermelden. Voor het gebruik van dit beeldmateriaal voor commerciële doeleinden dient er ook altijd én voorafgaandelijk een contract te worden opgemaakt.