Foto UKZKF
FRNLEN

>>Interculturele bemiddeling

Om de best mogelijke zorg te kunnen bieden, is een goede communicatie nodig tussen patiënten, ouders en ziekenhuispersoneel. Wij doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat u alle informatie begrijpt en dat u betrokken wordt bij de gezondheid van uw kind.

Hebt u taalkundige, culturele of godsdienstige begeleiding nodig tijdens onze contacten? Maak dan een afspraak met onze bemiddelaars. Zij zorgen ervoor dat u een begeleiding krijgt die is afgestemd op uw behoeften, waarden en overtuigingen. Een bemiddelaar kan u ook via videoconferentie bijstaan tijdens uw consultaties.

Interculturele bemiddeling vergemakkelijkt de communicatie tussen patiënten en verzorgend personeel. Ze helpt ook om vertrouwen te creëren tussen patiënten en ziekenhuispersoneel en zo eventuele barrières weg te nemen. Culturele, religieuze en taalbarrières kunnen immers een invloed hebben op de kwaliteit van de zorg. Anders dan bij tolken neemt de interculturele bemiddelaar actief deel aan de verschillende activiteiten in het bijzijn van de patiënt.

Doelstellingen van interculturele bemiddeling

  • De toegang tot kwaliteitszorg verbeteren door als schakel te fungeren tussen patiënten en hun familie enerzijds en de diensten van het ziekenhuis anderzijds ;
  • Patiënten en hun familie begeleiden om hen in de best mogelijke omstandigheden toegang te bieden tot gezondheidszorg ;
  • De kwaliteit van de opvang en de zorg in de ziekenhuizen verbeteren ;
  • Taal- en cultuurbarrières wegnemen ;
  • De gezondheidszorg verbeteren door te proberen de ander zo goed mogelijk te begrijpen ;
  • Rekening houden met het aspect religie: naast taalproblemen kunnen er ook godsdienstgerelateerde problemen ontstaan.

Rechten en plichten van de patiënt

Voor de rechten en plichten van de patiënt in het Kinderziekenhuis kunt u deze video bekijken of deze brochure raadplegen, die beschikbaar is in drie talen:
Nederlands, Frans en Arabisch.