Foto UKZKF
FRNLEN

>>Sociale dienst

Logo van de sociale dienstDe sociale dienst is één van de diensten van ons openbaar universitair ziekenhuis, dat tot het IRIS-netwerk behoort. Wij eerbiedigen en leven in ons werk de waarden van dat ziekenhuis en het handvest voor de patiënt na.

De maatschappelijke dienst van het kinderziekenhuis wordt gevormd door professionelen die interdisciplinair en binnen het netwerk de belangen van de patiënt behartigen. Zijn taak is gericht op sociale aspecten (familiaal, juridisch, administratief, financieel…).
Hij staat er mee borg voor dat iedereen gelijkberechtigd toegang heeft tot een kwaliteitsgeneeskunde. De maatschappelijke dienst is toegankelijk voor patiënten die op raadpleging of voor opname naar onze instelling komen, alsook voor hun omgeving.

De sociale dienst staat, op aanvraag, ter uwer beschikking in alle departementen. De maatschappelijke werkers kunnen u tijdens uw verblijf in onze instelling een kwalitatief hoogstaande maatschappelijke begeleiding bieden en er tevens voor zorgen dat U bij het verlaten van het ziekenhuis van de best mogelijke voorwaarden geniet. U kan de sociale dienst rechtstreeks per telefoon of via het ziekenhuispersoneel bereiken. De gesprekken kunnen in alle vertrouwen in uw kamer of in de lokalen van de maatschappelijke dienst plaatsvinden.

Definiëring van de missies van de sociale dienst

Doelen :

 • De situatie van de patiënt verbeteren en oplossingen bieden voor mogelijke problemen
 • De sociale rechten van de patiënt instellen of herstellen
 • De zelfstandigheid van de patiënt in het oog houden

Missies :

 • De patiënt en zijn familie onthalen, ondersteunen, begeleiden en hun een luisterend oor bieden.
 • De sociale situatie van de patiënt samen met hem analyseren (de behoeften identificeren)
 • De patiënt de nodige informatie verstrekken
 • Interageren tussen de patiënt en zijn omgeving
 • Tussenpersoon en bemiddelaar zijn tussen de patiënt en het bevoegde medisch team
 • Hulp bieden bij het ondernemen van administratieve stappen
 • De patiënt en zijn familie doorverwijzen naar andere, meer bevoegde organisaties indien nodig
 • Het ontslag van de patiënt optimaliseren
 • Contacten met externe diensten verwezenlijken en onderhouden (sociaal netwerk)
 • Aan preventie doen
 • Maatschappelijke problemen signaleren

Projecten :

 • Opzetten van een project van collectieve aard