Neuropediatrie 

De missie van onze afdeling is kinderen de best mogelijke zorgverlening te bieden via een multidisciplinaire en humanistische aanpak. De afdeling wil heel het medische en paramedische team een stimulerende en respectvolle werkomgeving aanbieden. Uitmuntendheid op klinisch, wetenschappelijk en onderwijsniveau is hierbij de drijvende kracht. Tot slot hechten wij als tertiair centrum bijzondere aandacht aan de communicatie met kinderartsen en huisartsen die ons hun vertrouwen schenken door hun patiënten voor gespecialiseerd advies naar ons te sturen.

Onze specialisaties

De dienst refractaire epilepsie biedt een individueel opgevatte verzorging met bijzondere aandacht voor de medewerking van de patiënt en de familie in het zorgtraject. Dankzij een hooggespecialiseerd multidisciplinair team krijgt het kind de centrale plaats in zijn eigen zorg voor: 

 • behandeling van epileptische aanvallen met innoverende therapieën (medicatie, dieet, chirurgie in samenwerking met het Erasmeziekenhuis)  
 • aanpak van leerstoornissen en de psychologische en sociale impact van de ziekte.  

 

Het neuromusculaire referentiecentrum stelt via zijn consultaties diagnoses inzake neuromusculaire aandoeningen. Het start multidisciplinaire behandelingen op waarbij kinesitherapeuten, orthopedisten, ergotherapeuten, psychologen enz. worden betrokken. Hierbij wordt bovendien samengewerkt met het specifieke centrum voor volwassenen in het Erasmeziekenhuis. Voor bepaalde ziekten kunnen behandelingen van het gentherapeutische type voorgesteld worden.  

Dankzij gespecialiseerde consultaties voor neuro-inflammatoire pathologieën kan een aangepaste en multidisciplinaire behandeling van deze zeldzame en complexe pathologieën opgestart worden. Hierbij worden ook de teams van intensieve zorgen, fysische geneeskunde en pijnbehandeling betrokken. 

Prenatale diagnose kan resulteren in de behandeling van neurologische aandoeningen in een zo vroeg mogelijk stadium, mede dankzij de medewerking van de pre- en perinatale teams van de H.U.B- en iris-netwerken. Hier worden neurologische prognoses bepaald, wordt deelgenomen aan therapeutische beslissingen en wordt een pre- en postnatale monitoring voorzien die maximaal tegemoetkomt aan de specifieke en ethische behoeften van het kind en zijn familie. 

Het multidisciplinaire centrum voor neurologische ontwikkelingsstoornissen biedt multidisciplinaire consultaties voor een optimale aanpak van deze pathologieën. Om overbodig pendelen te beperken, worden de consultaties bij al deze specialisten op één enkele dag gepland.

Onze Team

neuropediatrie-team

Onze artsen-specialisten

Alec
Aeby
Pauline
Dontaine
José
Groswasser
Elodie
Juvene
Costanza
Lombardo
Cynthia
Prigogine
Sonia
Scaillet
neuropetiatrie3

Focus

De afdeling Neuropediatrie werkt via het BRACE-centrum (Brussels Rare and Complex Epilepsies) samen met andere nationale en internationale universitaire centra binnen het European Research Network (ERN) EpiCare

Recherche

Onderzoek

 • De afdeling werkt actief mee aan meerdere onderzoeksprojecten, meer bepaald wat betreft het verband tussen epilepsie en cognitie in centro-temporale epilepsie, mede dankzij de steun van het Belgian Kids Fund en het IRIS Fund, in samenwerking met UR2NF.  
 • De afdeling neemt actief deel aan de ontwikkeling van innovatieve therapieën bij de neuromusculaire aandoeningen.  

 • De afdeling voert actief onderzoek naar mogelijke verbeteringen in de behandeling van dyspraxie bij het kind. 

Image
enseignement

Onderwijs

Onderwijs neemt een centrale plaats in tussen de activiteiten van de afdeling: 

 • Onze afdeling is door de FOD Volksgezondheid erkend als stageplaats voor pediatrische neurologie; wij organiseren daarom wekelijkse multidisciplinaire rondes waarbij meer bepaald de artsen in opleiding betrokken worden.  
 • Wij werken actief mee aan meerdere interuniversitaire getuigschriften (epilepsie, neuromusculaire aandoeningen, pediatrische neurologie).  
 • Meerdere artsen en paramedici hebben bij ons doctoraatsthesissen gerealiseerd en doceren nu aan diverse faculteiten. 

Publicaties

Lien vers Array

Frontoparietal 18F-FDG-PET hypo-metabolism in Lennox-Gastaut syndrome: Further evidence highlighting the key network

 • Schrijvers : Balfroid T, Warren AEL, Dalic LJ, Aeby A, Berlangieri SU, Archer JS.
 • Krant : Epilepsy Res. 2023 May;192:107131. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2023.107131. Epub 2023 Mar 30.PMID: 37054522 

 

Lien vers Array

Cognitive, perceptual, and motor profiles of school-aged children with developmental coordination disorder

 • Schrijvers : Van Dyck D, Baijot S, Aeby A, De Tiège X, Deconinck N.
 • Krant : Front Psychol. 2022 Aug 3;13:860766. doi: 10.3389/fpsyg.2022.860766. eCollection 2022.PMID: 35992485  
Lien vers Array

Risdiplam in Type 1 Spinal Muscular Atrophy

 • Schrijvers : Baranello G, Darras BT, Day JW, Deconinck N, Klein A, Masson R, Mercuri E, Rose K, El-Khairi M, Gerber M, Gorni K, Khwaja O, Kletzl H, Scalco RS, Seabrook T, Fontoura P, Servais L; FIREFISH Working Group.
 • Krant : N Engl J Med. 2021 Mar 11;384(10):915-923. doi: 10.1056/NEJMoa2009965. Epub 2021 Feb 24.PMID: 33626251 Clinical Trial. 

 

Lien vers Array

A qualitative awake EEG score for the diagnosis of continuous spike and waves during sleep (CSWS) syndrome in self-limited focal epilepsy (SFE): A case-control study

 • Schrijvers : Aeby A, Santalucia R, Van Hecke A, Nebbioso A, Vermeiren J, Deconinck N, De Tiège X, Van Bogaert P.
 • Krant : Seizure. 2021 Jan;84:34-39. doi: 10.1016/j.seizure.2020.11.008. Epub 2020 Nov 17.PMID: 33276197