Foto UKZKF
FRNLEN

>>Indeling van de eenheden per verdieping

Kelder (-1)|Gelijkvloers|1ste verdiep|2de verdiep|3de verdiep|4de verdiep|5de verdiep|Andere gebouwen

>>Toegang en plannen / Hospitalisatie gids / Raadplegingen gids / RaadplegingenPDF.


Kelder (-1)

KinesithérapieFysiotherapie

Gelijkvloers

Op het gelijkvloers bevinden zich de raadplegingen, de spoedgevallen, de administratieve diensten en de directie.

^

1ste verdiep

Eenheid Intensieve Zorgen (EIZ)Eenheid Intensieve Zorgen (EIZ - hospitalisatieeenheid 62)
Kinderen waarvan de gezondheidstoestand behandelingen en/of intensieve bewaking en hoog gesofisticeerd materieel vereisen. Een onthaalbrochure is beschikbaar op de eenheid.

Neonatale intensieve eenheidNeonatale intensieve eenheid (hospitalisatieeenheid 63)
Pasgeboren kinderen waarvan de gezondheidstoestand behandelingen en/of intensieve bewaking en hoog gesofisticeerd materieel vereisen, onder andere als gevolg van een moeilijke bevalling of premature geboorte.
Bezoeken : behalve speciale toelating verstrekt door het verzorgende team kunnen slechts de ouders hun kind bezoeken.

Heelkundig dagziekenhuisHeelkundig dagziekenhuis (hospitalisatieeenheid 64)
Ook « One Day heelkunde » genoemd. Kinderen die een heelkundige ingreep moeten ondergaan of een onderzoek onder algemene verdoving zonder, a priori, de nacht te moeten doorbrengen.

RadiologieRadiologie

Scanner IRMScanner IRM

^

2de verdiep

Het 2de verdiep is een technisch verdiep, niet bestemd voor de kinderen en niet toegankelijk voor het publiek.

^

3de verdiep

DagziekenhuisDagziekenhuis (hospitalisatieeenheid 60)
Kinderen die sommige geneeskundige behandelingen moeten ondergaan of complexe medische oppuntstellingen zonder dat zij a priori de nacht moeten doorbrengen.

Medische en heelkundige verpleegeenheidMedische en heelkundige verpleegeenheid (hospitalisatieeenheid 65)
Kinderen met een « heelkundige » aandoening (algemene en spijsverteringsheelkunde, oncologische heelkunde, hartheelkunde, orthopedie en traumatologie, plastische en reconstructieve heelkunde, oto-rhino-laryngologie / « KNO »,keel, neus, oren, stomatologie en oftalmologie) of een « medische » aandoening (cardiologie en gastro-enterologie).
Bezoeken : klik hier.

Eenheid 69DEenheid Denver (daghospitalisatieeenheid 69D)

Eenheid 69PEenheid Perinat (daghospitalisatieeenheid 69P)

^

4de verdiep

Medische verpleegeenheidVerpleegeenheid neurologie en slaapstoornissenMedische verpleegeenheid (hospitalisatieeenheid 66)
Kinderen tussen 2 en 16 jaar met de meest diverse medische aandoeningen (« interne geneeskunde » voor kinderen), en meer in het bijzonder : diabetes, stofwisselingsziekten, astma, mucoviscidose, besmettelijke ziekten, …
Zuigelingen en kinderen met neurologische problemen en slaapstoornissen.
Bezoeken : klik hier.

Verpleegeenheid zuigelingenVerpleegeenheid zuigelingen (hospitalisatieeenheid 68)
Zuigelingen tussen 0 en 2 jaar met de meest diverse medische aandoeningen (« interne geneeskunde » van de zuigeling).
Bezoeken : klik hier.

^

5de verdiep

DialysecentrumDialysecentrum
Kinderen met ernstige nierinsufficiëntie die een dialysebehandeling nodig hebben. De hemodialyse is een techniek die het bloed via een extracorporeel circuit filtert.

Verpleegeenheid urologie en nefrologieVerpleegeenheid nefrologie (hospitalisatieeenheid 61)
Kinderen met nieraandoeningen en aandoeningen van de urinewegen.
Bezoeken : klik hier.

Verpleegeenheid oncologieVerpleegeenheid oncologie (hospitalisatieeenheid 67-O)
Kinderen met kanker- of hematologische aandoeningen of een onvoldoende functionerend afweersysteem.
Bezoeken : klik hier.

^

Andere gebouwen

Eenheid kinder- en jeugdpsychiatrieEenheid kinder- en jeugdpsychiatrie (hospitalisatieeenheid 69-K, gebouw He)
Kinderen jonger dan 15 jaar die een psychologische crisis doormaken of die gedrags- en relationele moeilijkheden vertonen.
Bezoeken : Maandag, woensdag, vrijdag van 16u30 tot 18u ; zaterdag en zondag van 13u tot 18u.

Dagcentrum kinderpsychiatrie : Ventweg (hospitalisatieeenheid 69-J, Pantheonlaan 41 te 1081 Brussel)
Kinderen van 0 tot 6 jaar met relationele problemen en/of ontwikkelingsstoornissen.

^