Foto UKZKF
FRNLEN

>>Bemiddeling - De rechten van de patiŽnt

Médiation

Als u vindt dat een van uw rechten als patiŽnt zijn geschonden, hebt u het recht daar over te praten met het team dat voor uw kind zorgt, om bemiddeling te vragen of een klacht in te dienen.

De teams die voor uw kind zorgen, zijn er om naar u te luisteren tijdens uw hele verblijf in het ziekenhuis. Bespreek moeilijkheden zeker eerst met de zorgverleners (arts, verpleegkundige, enz.). Als dat niet mogelijk is, of als er geen oplossing kan worden gevonden, kunt u contact opnemen met de bemiddelingsdienst.

Een bemiddelingsdienst voor patiŽntenrechten ontvangt u op afspraak voor bemiddeling in alle onafhankelijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit en met respect voor het beroepsgeheim. Als ondanks de bemiddeling geen oplossing kan worden gevonden, informeert de ombudsman de patiŽnt over andere mogelijke manieren om tot een oplossing te komen.

Ontstaat er een conflict tussen een patiŽnt en een zorgverlener van het ziekenhuis? Dan kan geprobeerd worden om dat op te lossen via bemiddeling. Via 'luisteren en praten' wordt er dan naar gestreefd om de dialoog en het vertrouwen te herstellen en tot een billijke oplossing te komen. Deze dienst is gratis voor patiŽnten en hun naasten.

Attention !De afdeling Facturering en geschillen behandelt klachten over facturen. service Facturation et Contentieux.

Hebt u communicatieproblemen door taal of cultuur?

Neem dan contact op met Interculturele bemiddeling.

Rechten en plichten van de patiŽnt

Voor de rechten en plichten van de patiŽnt in het Kinderziekenhuis kunt u deze video bekijken of deze brochure raadplegen, die beschikbaar is in drie talen: Nederlands, Frans en Arabisch.

Uw mening is belangrijk voor ons

De cel Kwaliteit en Veiligheid van het ziekenhuis organiseert regelmatig tevredenheidsonderzoeken binnen de verschillende diensten. Ook via de bemiddeling kunt u ons het hele jaar door feedback geven.
We analyseren ook regelmatig opmerkingen en posts op sociale media. Het is echter niet altijd gemakkelijk om naar aanleiding van dat soort feedback contact met u op te nemen om het verder te bespreken. Om redenen van medische vertrouwelijkheid en privacy is dat ook niet het ideale kanaal.

Alle opmerkingen die we ontvangen, analyseren we en dienen als input voor het proces waarbij we onze diensten en behandelingen voor kinderen en jongeren voortdurend proberen te verbeteren.