Foto UKZKF
FRNLEN

>>U heeft niet de Belgische nationaliteit. Onder welke condities mag u werken in België ?

U heeft de nationaliteit van een land binnen de Europese Economische Gemeenschap (EEG)

Dan mag u vrij bewegen binnen de EEG. De enige formaliteiten bestaan uit het aanvragen van een gelijkwaardigheid van uw diploma bij de Franstalige Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschap en de professionele erkenning bij de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid indien uw diploma niet in België werd uitgereikt.

Internationale aanwervingU heeft de nationaliteit van een land dat niet tot de EEG behoort

A. Gelijkwaardigheid van het diploma

De professional uit de gezondheidszorg, die in België wil werken en van wie het diploma niet in België werd uitgereikt, moet de gelijkwaardigheid van zijn diploma aanvragen bij de Franstalige Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschap en de erkenning aanvragen van het diploma bij de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid.

B. Werkvergunning

U heeft een equivalent ontvangen voor uw diploma? Dan moet u een dossier indienen bij het Ministerie van de regio Brussel-Hoofdstad om een werkvergunning te ontvangen. U kan pas in dienst treden van zodra de werkvergunning is afgeleverd.

In elk geval :

  • U moet in orde zijn met uw verblijfsvergunning en beschikken over een identiteitskaart. Richt u hiervoor tot de gemeentelijke adminstratie van uw verblijfplaats ofwel de Belgische Ambassade indien u nog niet in België verblijft.
  • Uw diploma moet geviseerd worden door de Medische Comissie van de Provincie waar u uw beroep gaat uitoefenen.

>>Jobs.