Foto UKZKF
FRNLEN

>>Vrijwilligerswerk in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

Een uitdaging in de welke we geloven...

De uitvoering vraagt om een engagement… kleine dingen die het leven van de zieke kinderen en hun ouders veranderen. Ze verbeteren de kwaliteit van het ziekenhuisverblijf.

Personen ouder dan 18 jaar kunnen vrijwilligerswerk doen, ze dienen gemotiveerd te zijn en dienen zich persoonlijk te engageren. Uw discrete aanwezigheid is aan aanvulling op het werk van de gezondheidswerkers. Uw aanwezigheid is nuttig en geeft een meerwaarde aan iedereen.

Het UKZKF

Ingehuldigd in 1986 is het UKZKF (183 bedden) het enige Belgische ziekenhuis uitsluitend voor kinderen : alles is er ontworpen voor hen en hun ouders. Van de geboorte tot de adolescentie ontvangen de kinderen er de meest volledige zorgen, in overeenstemming met het Europees Handvest van de rechten van de gehospitaliseerde kinderen.

Om de professionele zorgverleners te ondersteunen, doet het UKZKF beroep op vrijwilligers.

De missie van het vrijwilligerswerk

Het verblijf van onze patienten en hun familie aangenamer en dragelijker maken.

Mogelijke diensten waar vrijwilligerswerk mogelijk is

Vrijwilligers kunnen hun werk uitvoeren op de hospitalisatiediensten en of op de consultatiediensten
Uw wensen en de specifieke mogelijkheden van de verschillende diensten zullen besproken worden met de directeur patiëntenzorg.

Werkwijze voor het indienen van uw kandidatuur :

 1. Uw aanvraag dient gericht te worden via email of per post : UKZKF - Algemene Directie - J.J. Crocqlaan 15 - 1020 Brussel.
 2. Een ontvangstbewijs alsook een inlichtingsdocument (coördinaten, mogelijke vrije momenten, motivatie voor het indienen van uw aanvraag) zal U worden toegestuurd nadat we uw aanvraag hebben ontvangen.
 3. Bij ontvangst van het inlichtingsdocument van uwentwege zal er een datum voor een interview worden voorgesteld.
 4. Het interview zal plaatsvinden met de directeur patiëntenzorg en de coördinatrice van het vrijwilligerswerk die door de algemene directie wordt aangeduid. Tijdens dit gesprek zullen de mogelijkheden en uw wensen worden besproken. U zal dan ook informatie krijgen over onze afspraken ivm vrijwilligerswerk en ook kunnen dan praktische dingen besproken worden.
 5. Indien het gesprek positief is voor beide partijen dan zullen beide partijen :
  • de conventie ondertekenen ;
  • zal U voorgesteld worden aan de hoofdverpleegkundige en de opvoeders van de betreffende dienst ;
  • krijgt U een identificatiebadge als vrijwilliger van het kinderziekenhuis ;
  • dient U aanwezig te zijn op de opleidingen en vergaderingen die het ziekenhuis voor vrijwilligers organiseert.

>>Jobs.