Foto UKZKF
FRNLEN

>>Wettelijke vermeldingen

Naar aanleiding van de website

Deze publieke website heeft als doel om informatie te verschaffen over het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en haar activiteiten, en om aan de gebruikers de nodige middelen en gegevens ter beschikking te stellen om haar diensten te contacteren.
De pagina's van de website zijn geherbergd en ontworpen door het UVC Brugmann.
Verantwoordelijk uitgever : Dirk Thielens, Algemeen Directeur a.i. van het UKZKF, 15 J.-J. Crocqlaan - 1020 Brussel.

Gebruik van de website

De informatie die op deze website wordt verstrekt, is uitsluitend bestemd voor algemeen informatieve en educatieve doeleinden. Deze website kan algemene informatie bevatten die verwijst naar verschillende medische toestanden en hun behandeling. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is zeker niet bedoeld als substituut voor advies dat verstrekt wordt door een dokter of om het even welke andere gekwalificeerde professional uit de gezondheidszorg. Het is niet aangewezen dat u de informatie op deze website gebruikt om zelf een diagnose te stellen over een probleem in verband met uw gezondheid, uw conditie of in verband met een ziekte. Geen enkele diagnose of medisch advies zal worden gegeven via deze website (met name via het contact formulier of via E-mail adressen). Hiervoor dient u altijd een dokter of andere professional uit de gezondheidszorg te raadplegen.
Het UKZKF zal zich op een redelijke manier inspannen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is. We geven echter geen waarborgen voor en maken geen enkel betoog over de accuraatheid, gangbaarheid, geldigheid of volledigheid van de informatie.
U gaat ermee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van de website en zijn inhoud op eigen verantwoordelijkheid gebeurt.

Persoonlijke levenssfeer

Het UKZKF respecteert de privacy van zijn patiënten en van iedereen die haar website bezoekt.

Links

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Deze websites worden door derden onderhouden. Het UKZKF heeft geen enkele controle over deze derden. Dergelijke links zijn louter bedoeld als een service. Op een gelijkaardige manier kan de website www.ukzkf.be ook toegankelijk zijn via externe links van derden over wie het UKZKF geen enkele controle uitoefent. Het UKZKF geeft geen enkele waarborg voor en maakt geen enkel voorbehoud over de accuraatheid, gangbaarheid, geldigheid of volledigheid van om het even welke informatie die zich op dergelijke websites bevindt.

Reclame

Deze website ontvangt geen financiering via reclame.

Copyrights

De volledige inhoud van de website is onderhevig aan copyrightbescherming. De inhoud van de website mag niet worden gekopieerd tenzij voor niet-commerciële individuele raadpleging en met respect voor copyright en andere eigendomsaankondigingen.

Voor alle vragen of suggesties in verband met inhoud van deze website kunt u onze Webmaster mailen.