Foto UKZKF
FRNLEN

>>Kids' Care

De Vrienden van het UKZKF De vzw « De Vrienden van het UKZKF » (Kids' Care) werd opgericht in 1991 met als doel een humane en wetenschappelijke steun te bieden aan het gehospitaliseerde kind.

Daarbij staan het welzijn van kinderen die het moeilijk hebben, via ondersteunende inspanningen om de geneeskunde een menselijk gezicht te geven bij de opvang en de behandeling van dergelijke kinderen en hun familie, centraal. Voorts draagt de vzw in aanzienlijke mate bij tot de kwaliteit van de zorgverlening door de permanente vorming van alle categorieën van medewerkers die voor de gezondheid van de kinderen ijveren te ondersteunen en door de aankoop van diverse medische apparatuur.

Dat alles is uiteraard alleen maar mogelijk dankzij de vrijgevigheid van tal van schenkers en sponsors.

Doe een schenking !

Iedere gift van minimaal 40 euro kan in aanmerking komen voor een belastingvermindering.

De rekeningen van de Vereniging worden elk jaar gecertificeerd door een externe auditfirma.

In praktijk

vzw « De Vrienden van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola » (Kids' Care)
Hoofdkantoor : J.-J. Crocqlaan, 1/3 te 1020 Brussel
IBAN-rekeningnummer : BE10 0000 0000 0404 (gestructureerde mededeling "+++017/1620/00034+++")
Website : www.kidscarehuderf.be