Foto UKZKF
FRNLEN

>>The Belgian Kids' Fund

The Belgian Kids' FundDe Wetenschappelijke Stichting van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola werd in 1995 opgericht door artsen van de instelling die het pediatrisch onderzoek wensten te bevorderen binnen het netwerk van de Université Libre de Bruxelles.

Missie van The Belgian Kids' Fund

Ervoor zorgen dat kinderen de best mogelijke medische en heelkundige zorgen krijgen :

  • Door de financiering van onderzoeksbeurzen voor jonge artsen in vooraanstaande kenniscentra in België en in het buitenland
  • Door het voortdurend actualiseren van de medische kennis van pediaters
  • Door de verspreiding naar het grote publiek toe van informatie en activiteiten die het lichamelijk en geestelijk welzijn van het kind beogen

Doe een schenking !

Giften van 40 euro of meer zijn fiskaal aftrekbaar en geven recht op het lidmaatschap van de Vereniging.
De leden ontvangen onze publicatie "Kids' News" en worden persoonlijk op de hoogte gehouden van onze aktiviteiten.

De rekeningen van de Vereniging worden elk jaar gecertificeerd door een externe auditfirma en worden neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank voor Koophandel van Brussel.

In praktijk

The Belgian Kids' Fund for Pediatric Research
Secretariaat : J.J. Crocqlaan, 1/3 te 1020 Brussel - tel. +32 (0)2 477.25.89 (dinsdag/donderdag)
IBAN-rekeningnummer : BE20 3101 2668 8756 (BIC : BBRUBEBB)
Website : http://www.belgiankidsfund.be