Foto UKZKF
FRNLEN

>>Red Mijn Kind vzw

Red Mijn Kind vzwDe vereniging "Red Mijn Kind" werd opgericht in 1993 op initiatief van de artsen van de dienst Intensieve Pediatrische Zorgen van het UKZKF.

De vzw heeft tot doel  het onthaal van de kinderen en hun gezin te verbeteren bij een spoedgeval of wanneer een hospitalisatie in reanimatie vereist is, de intensieve pediatrische zorgen en de spoedgeneeskunde te bevorderen  door te helpen bij de aanschaf  van specialistisch en duur materiaal en de opleiding van het medische en verzorgende personeel te promoten zodat de kinderen zorgen van uitstekende kwaliteit mogen ontvangen.

In praktijk

"Red Mijn Kind" vzw
Sociale zetel : Wellingtonlaan, 7 te 1180 Brussel
Secretariaat : Tel. +32 (0)2 477.31.03
Contact UKZKF  : Prof. Dominique BIARENT
Rekeningnummers : IBAN BE40 0011 1377 9763 (BNP Paribas Fortis) ou IBAN BE12 3630 5224 9492 (ING)
Website : http://www.sauvezmonenfant.org/

Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euros.