Foto UKZKF
FRNLEN

>>Statuten van de Ziekenhuisvereniging UKZKF

Naam : « Ziekenhuisvereniging van Brussel - Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola » in het kort « Ziekenhuisvereniging U.K.Z.K.F. ».
Zetel : JJ Crocqlaan 15, 1020 Brussel

Een vereniging van publiek recht werd opgericht voor 30 jaar (vanaf 1ste januari 1996) de Stad Brussel, het Openbaar Centrum voor Maatschapppelijk Welzijn van Brussel, de vereniging van de geneesheren van het UKZKF en de Université Libre de Bruxelles, overeenkomstig Hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

Als lid van het IRIS-net, dat de Brusselse openbare ziekenhuizen verenigt, voert zij haar ziekenhuisopdracht uit en zorgt ervoor dat elke persoon, ongeacht zijn inkomen, verzekerbaarheidstoestand, afkomst en filosofische overtuiging, betaalbare kwaliteitsvolle geneeskunde krijgt. Het financiële evenwicht van het ziekenhuis wordt hierbij gegarandeerd.

>>Volledige versie (+ wijzigingen 17/12/2014)PDF.