Foto UKZKF
FRNLEN

>>Dieetleer

Dietleer

Visie en missies van de dienst Dieet en Voeding

Uitgroeien tot de "Referentiedienst voor wat baby- en kindervoeding betreft".

 • Optimale zorg "op maat" (waarbij er rekening wordt gehouden met de psychische, sociale en culturele factoren) voor alle gehospitaliseerde kinderen en voor de patiëntjes die bij ons op consultatie komen (ongeacht de eenheid waar ze zijn opgenomen of de diëtiste die hen opvolgt en dit in alle continuïteit).
 • Voedingszorg : 
  • Individuele aanpak van de patiëntjes al naargelang van wat er in hun voedingsdossier aan het licht is gekomen.
  • Aanpassing van de diëten aan de vastomlijnde protocollen.
  • Patiëntjes weten zich omringd door hun ouders en hun entourage, wat hun behandeling alleen maar ten goede komt (aanpassing van de maaltijden…) en wat ook de educatie op het vlak van voeding alleen maar doeltreffender maakt (uitleg over het dieet, voedingseducatie bij patiëntjes met een chronische ziekte).
  • Ambulante opvolging van de chronische patiëntjes.
 • Het ronddelen van de maaltijden bij de gehospitaliseerde kinderen :
  • Keuken = kwaliteitsmaaltijd volgens het dieetvoorschrift (organoleptisch, presentatie, bacteriologisch, betrouwbaar).
  • Zuigflessen = kwaliteitszuigflessen volgens het dieetvoorschrift (precisie, betrouwbaarheid).
  • Melkbank = Administratie en verdere afhandeling van :
   1. de moedermelk van de jonge moeders van de baby's en kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen ;
   2. de donaties van moedermelk.
  • Dienst kwaliteit & veiligheid (continuïteit, betrouwbaarheid, begeleiding van de jonge moeders).
 • Het promoten van gezonde voeding bij alle kinderen.
 • Het promoten van borstvoeding (kwaliteitslabel "Babyvriendelijk Ziekenhuis").
 • Voedingsonderricht, zowel bij gezonde als bij zieke kinderen.

Waarden

 • Streven naar uitmuntendheid
 • Professionalisme (werk – efficiëntie – competentie – kwaliteit van het werk)
 • Respect voor het individu (personeel en patiënt)

Middelen

 • Werkkader :
  • Sfeer van vertrouwen, ondersteuning en trots voor het ganse team
  • Behoud van de stabiliteit binnen het team
  • Autonomie en participatie door de teamleden aan het collectieve project
 • Systematisch traceren van ondervoeding om de patiëntjes te kunnen opsporen die nood hebben aan een dieetinterventie + optimale behandeling van de patiëntjes in functie van de pathologie die bij het traceren aan het licht is gekomen :
  • Uitwerken van tools
  • Uitwerken van protocollen
  • Wekelijkse vergaderingen om over de problemen en de projecten die ter tafel liggen van gedachte te wisselen
  • Support van de verantwoordelijken (diëtistes, artsen voedingsdeskundigen) om de diëtistes degelijk te kunnen begeleiden en, indien nodig, ook de dames die de papflessen bereiden
 • Actieve samenwerking met de speciale eenheden voor chronische ziektes met het oog op een optimale aanpak van de voedingsproblemen bij intramurale en extramurale patiëntjes en samenwerking met alle andere disciplines om de behandeling van patiëntjes met voedingsproblemen te optimaliseren
 • Vorming :
  • Aanwakkeren van de wetenschappelijke 'nieuwsgierigheid' (online toegang tot de verschillende bibliotheken)
  • Interne vergaderingen voor het delen & uitwisselen van nieuw opgedane kennis
  • Interne of externe opleidingen in functie van de specifieke behoeftes
  • Bijwonen van congressen
  • Aanzetten tot publicaties of het houden van orale presentaties
 • Omkadering en continue vorming van de ateliers waar alles wordt bereid (keuken, zuigflessen, melkbank) om altijd de kwaliteit te kunnen waarborgen
 • Onderricht :
  • De andere professionals van het UKZKF kwaliteitsonderricht verstrekken
  • De diëtistes van morgen inwijden in de geheimen van de baby- en kindervoeding
 • Actieve samenwerking met diverse beroepsverenigingen : CEDE, UPDLF, ABD, ABLM, SSIEM, ENEP…
 • Contact met bedrijfswereld : farma, fabrikanten van flessenvoeding, leveranciers