Foto UKZKF
FRNLEN

>>Pediatrische liaison Globul'Home

Globul'Home

Visie :

Tijdens deze laatste decennia is het aantal kinderen met een zware chronische en/of een levensbedreigende aandoening fors gestegen. Ons team heeft als objectief de levenskwaliteit van deze zieke kinderen en hun familie te vrijwaren. Voor ons is het van groot belang om via een geïndividualiseerd zorgplan, in een partnerschap met de ouders, de continuïteit van de zorg in een zo optimale vorm te organiseren, ook in de thuissituatie. Een interdisciplinair overleg met respect van de competenties van elkeen is van groot belang om deze continuïteit te handhaven. Wij staan garant voor een biopsychosociale aanpak in partnerschap met het kind en zijn ouders.

Missie :

  • Een multidisciplinair team ( pediater, verpleegkundigen, coördinator et sociaal assistente).
  • Het ontslag uit het ziekenhuis organiseren ook wanneer de situatie en de behoeften zeer groot zijn door ziekte van het kind.
  • Interdisciplinaire coördinatie van de verschillende professionals in de levensomgeving van het kind. ( mailing-lijst , liaison boekje).
  • Continuïteit van de zorg en permanentie ( 24u/24u).
  • Mobiel ( verplaatsing naar levensomgeving van het kind om het even waar en gratis service).
  • Organisatie van complexe zorgen.
  • Zorgplan aangepast aan de noden van het kind in een palliatieve situatie of eindelevensfase, zodat de thuiszorg mogelijk blijft.
  • Anticipatie van de eindelevenssymptomen in samenwerking met de verschillende teams en het mobiel pediatrisch palliatief team.