Foto UKZKF
FRNLEN

>>Kinderkliniek in Balans

Multidisciplinair zorgcentrum voor kinderen en jongeren met overgewicht of obesitas

Kinderkliniek in Balans

Kinderkliniek in Balans - Onze aanpak

Overgewicht wordt meestal geëvalueerd door het berekenen van het BMI (Body Mass Index = gewicht (kg) / lengte(m)²), aangepast aan de juiste leeftijd van het kind. Hiervoor kan ook een speciale gewichtscurve gebruikt worden. Men spreekt van ‘obesitas’ als het overgewicht ernstig is en beschouwd wordt als een ziekte.

Er zijn verschillende oorzaken van overgewicht waaronder: levensstijl, omgevingsfactoren, medische (erfelijkheid, hormonaal, medicamenteus, …) en psychologische oorzaken.
Meer dan 80% van de kinderen met overgewicht draagt dit mee als volwassene. Dit verhoogt het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, suikerziekte of orthopedische problemen. Bovendien kunnen psychologische gevolgen ontstaan, zoals  een laag gevoel van eigenwaarde en zelfbeeld, sociaal isolement, of zelfs angst en depressie.

Obesitas is een multifactoriële aandoening waarvan een effectieve aanpak ook multidisciplinair moet zijn. Daarom bestaat ons team uit kinderartsen, een kinderpsychiater, een psycholoog, een voedingsdeskundige en een fysiotherapeut. Ieder van onze groep werkt samen voor het welzijn van het kind, door hem/haar te begeleiden, te ondersteunen en te motiveren om door te zetten.

Het kind staat steeds centraal, en elk behandelplan wordt dus individueel bepaald en aangepast aan zijn/haar noden. Er is steeds een overleg in teamverband om correcte aanpak voor te stellen. Er wordt steeds rekening gehouden met de vraag van de patiënt en zijn/haar familie.

  • Overgewicht :  Er wordt gestreefd naar een  gewicht stabilisatie, zodat een evolutie naar obesitas wordt vermeden. Hierbij komen voornamelijk de nutritionist, psychologe en, indien nodig, de fysiotherapeut in actie
  • Obesitas: Aangezien obesitas als een ziekte wordt beschouwd, is een medische oppuntstelling bij de kinderarts steeds noodzakelijk. Afhankelijk van de voorgestelde strategie werkt het (para)medische team samen bij de opvolging van de patiënt
  • Morbide obesitas : Dit is een ernstige vorm van obesitas met nadelige gevolgen voor de gezondheid die de levensverwachting kunnen verminderen. Een medische oppuntstelling met verschillende technische onderzoeken wordt steeds uitgevoerd.  Er wordt ook steeds een nauwgezette opvolging bij de nutritionist, de psycholoog en, indien nodig, de fysiotherapeut nagestreefd.

Opmerking : de mate van overgewicht wordt berekend tijdens het eerste gesprek met de voedingsdeskundige.

Workshops in groep

Workshops in groep worden georganiseerd om een meer speelse aanpak te creëren voor de kinderen. Dit geeft ook de ouders de kans om actief deel te nemen.

Deelname aan deze workshops is geen vervanging, maar eerder een aanvulling van de individuele begeleiding.

Deze ateliers hebben 3 doelgebieden : voedingsgewoonten via nutritionele educatie, psychologische aanpassingen door het herkennen van de emoties verbonden aan voeding, en op sportief gebied.

Het vooropgestelde doel is nooit een snel gewichtsverlies te bekomen, maar eerder het aanleren van goede voedingsgewoonten voor het kind en het gezin, met duurzame resultaten op lange termijn.

Bariatrische heelkunde

Bariatrische heelkunde is slechts voorbehouden voor adolescenten ouder dan 14 jaar met morbide obesitas. Deze behandeling wordt nooit als eerste stap voorgesteld.
Als de patiënt aan bepaalde criteria voldoet, kan het team, na een strenge multidisciplinaire opvolging van 6 tot 12 maanden en na veelvuldig overleg, een operatie voorstellen.

Enkele tips :
  • Zorg voor voldoende nachtrust
  • Hoe en waar eten? Eet steeds aan tafel, op vaste tijdstippen, eet niet te snel en stop als je geen honger meer hebt
  • Betrek je kind bij de bereiding van de maaltijd.
  • Drinken: drink voldoende water!
  • Maak afspraken omtrent tussendoortjes: vaste portiegrootte, vermijd té zoet of té vet.
  • Stimuleer beweging: aan sport doen met de familie, wandelen, helpen met de huishoudelijke taken…
  • Doe leuke dingen en vermijd verveling
Meer informatie vindt U op onze Facebook pagina !