Photo HUDERF
FRNLEN

>>Slik- en eetstoornissen

Slik- en eetstoornissen

Missie

Een conventie is getekend tussen de algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en het multidisciplinair team dat gecreëerd is in ons ziekenhuisinstelling. Ons multidisciplinair team engageert zich in deze conventie tot “het evalueren en opstellen van een therapeutisch plan dat noodzakelijk is voor de ondersteuning van patiënten met slik- en eetstoornissen en dat volgt op of samengaat met een periode waar de patiënt kunstmatige voeding (enteraal of parenteraal) nodig had”.

De taken van het team :

  1. Het team evalueert of het kind al dan niet ondersteuning behoeft voor de aldus gedefinieerde problematiek en volgens de inclusiecriteria. Sommige patiënten zijn niet opgenomen aangezien ze niet beantwoorden aan de criteria of omdat ze onder een bijzonder statuut vallen.
  2. Het team stelt een therapeutisch plan op dat kan variëren afhankelijk van de patiënt , van het moment waarop de ambulante behandeling georganiseerd is en van hun evolutie.

Begunstigden in deze conventie :

Artikel 2.

§ 1. De begunstigden in deze conventie zijn patiënten :

  • Die zware stoornissen vertonen bij de ontwikkeling van de oraliteit en
  • Die lijden aan chronische aandoeningen en
  • Die artificiële voeding behoeven of behoefden (enteraal of parenteraal).

De leeftijd van de begunstigden ligt tussen 0 en 12 jaar inclusief.

§2. Worden niet beschouwd als begunstigen voor deze interventie :

  • Kinderen die “slecht eten” zonder een onderliggende aandoening en met een normale groeicurve
  • Kinderen die een cerebraal motorisch gebrek met dysfagie hebben

De leden van het multidisciplinair team kunnen natuurlijk alle patiënten die een problemen hebben met slikken en eten diagnostisch en therapeutisch ondersteunen buiten deze conventie.

Problematiek

Dit probleem raakt een groot aantal ouders (25% van kinderen die jonger zijn dan 2 jaar vertonen eet-en slikproblemen) en vele gezondheidsactoren moeten het hoofd bieden aan hulpaanvragen en zijn bewust van de impact van zo een stoornissen op de evolutie van jonge kinderen: pediaters, gastro-enterologen, anesthesisten, neonatologen, pedopsychiaters, KNO, stomatologen, psychologen, psychomotorische therapeuten, diëtistes, logopedisten, verplegers, kinesisten,…

Deze kinderen hebben gevarieerde profielen: kinderen zonder een onderliggende aandoening maar waarvan het gedrag de familiale sereniteit doet wankelen, kinderen waarvan de ziekte hun gevoel van honger en verzadiging, hun zintuigen of hun slikvermogen in de war brengt, kinderen met een zwaar chirurgisch verleden waarvan de voeding moet of moest begeleid worden door enterale en parenterale technieken.