Foto UKZKF
FRNLEN

>>Het mobiele team palliatieve zorg in de pediatrie

Logo van het team

Dit team is werkzaam in het ziekenhuis en gaat over alle disciplines en metiers. Het is samengesteld uit een pediater, een psychologe en een verpleegkundige. Deze hebben een opleiding genoten inzake acute en chronische pijn en palliatieve zorg.

Bij palliatieve zorg in de pediatrie gaat het om actieve zorgverstrekking die kadert in een globale benadering van kinderen met een ernstige, progressieve en/of terminale ziekte. Het voornaamste doel van de palliatieve zorg is het verbeteren van de levenskwaliteit en dit zowel van de patiënt als van diens familie.

De transversale missie van dit mobiele team palliatieve zorg omvat onder meer de volgende taken :

  • de ontwikkeling van de palliatieve aanpak in alle sectoren van het ziekenhuis ;
  • de nodige support/knowhow m.b.t. het omgaan met lijden en leed op fysiek, psychologisch en sociaal vlak bij kinderen en hun familie ;
  • de nodige steun/begeleiding van de zorgteams ;
  • hulp bij het nemen van beslissingen bij ethische kwesties ;
  • hulp bij het verwerken van het rouwproces.

Dit mobiele team palliatieve zorg in de pediatrie werkt ook nauw samen met het Liaison team. Zo coördineren ze gezamenlijk de terugkeer naar huis en de opvolging van de patiëntjes in situaties die een palliatieve zorg vergen.
Conform de aanbevelingen ter zake gebeuren de interventies door dit team altijd 'binomiaal'. Het team dient zich ook altijd een externe supervisie op te leggen.

Wij zijn hier om naar u te luisteren.

Elk kind is anders, elk gezin is anders; de bronnen op deze pagina zullen zeker niet al uw vragen beantwoorden, maar zij kunnen wegen openen voor antwoorden of vragen die wij samen kunnen bespreken. Niets vervangt het menselijk contact tussen u en ons team, wij blijven tot uw beschikking om u te ontmoeten, naar u te luisteren en mogelijke vragen te beantwoorden, nu of later, wanneer u daar behoefte aan heeft.

Er zijn veel hulpmiddelen beschikbaar voor ouders.

Bent u zorgverlener en begeleidt u een kind dat palliatieve zorgen krijgt? De groep 'Belgian Paediatric Palliative Care' publiceerde in samenwerking met de experts van het UKZKF het eerste Belgische handboek met aanbevelingen rond palliatieve zorgen. Dat handboek bespreekt onder meer de definitie van palliatieve zorgen en de doelgroep, de organisatie van palliatieve zorgen in België, symptoomcontrole, vroegtijdige zorgplanning en levenseindebeslissingen.

De website waarop het handboek te vinden is, werd gemaakt met de medewerking van de FOD en Sciensano.