Foto UKZKF
FRNLEN

>>Palliatieve zorgen: Hulpmiddelen voor ouders

|BLOG| Palliatieve zorg: samen bouwen aan een echt levensproject

Overzicht van het werk van het Mobiele team palliatieve zorg van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola.


| BROCHURE | Palliatieve zorg is meer dan zorg!

In het Brussels Gewest krijgt slechts 1,7 % van de ernstig zieke kinderen palliatieve zorg, hoewel deze specifieke zorg de levenskwaliteit en het welzijn van deze patiëntjes en hun families aanzienlijk verbetert.

Eind 2020 hebben onze teams actief deelgenomen aan een bewustmakingscampagne die: 

  • pleit voor een specifieke aanpak van de palliatieve zorg voor kinderen in verschillende stadia van hun ontwikkeling;
  • de waarde aantoont van dit 'zout der aarde' voor hen, dat plezier en betekenis brengt; 
  • het belang benadrukt van tijd om te bekomen voor ouders die echte verzorgers worden;
  • tot uitdrukking brengt dat de ziekte van een kind gevolgen heeft voor de hele familiekring (ouders, grootouders, broers en zussen, enz.). Ook hun behoefte aan steun tot na het overlijden blijft bestaan.

Onze teams mobiliseren zich om ervoor te zorgen dat ernstig zieke kinderen meer kunnen gebruikmaken van deze pediatrische zorg, die momenteel te weinig bekend is en een slechte naam heeft.
Brochure - Een ziek kind is in de eerste plaats een kind

Website: https://www.zorgenzoveelmeer.be/


|BEZOEKEN| Huisbezoeken met de 'Mobiele Zinzins'

Ze zijn goed bekend in het ziekenhuis, de Dr. Zinzins! De clowns komen bij u thuis om kinderen in de palliatieve zorg te begeleiden, in samenwerking met het liaisonteam Globul'Home en het Mobiele team palliatieve zorg in de pediatrie van het UKZKF.