Foto UKZKF
FRNLEN

>>Onderzoek in het UKZKF

De actieve deelname aan de wetenschappelijke vooruitgang vereist een constante investering in mensen en in materiaal. Zij veronderstelt ook nauwe banden tussen de ziekenhuisteams en de onderzoekslaboratoria van de Faculteiten voor Geneeskunde en de Scholen voor Volksgezondheid (ULB en VUB) en een constant streven naar innovatie en discipline bij het leiden van de klinische studies bij de mens.

Het UKZKF heeft zich lang ingezet voor het uitbouwen van lokale structuren (Kids' Fund), waarvan sommige officiële erkenning gekregen hebben van de Université Libre de Bruxelles (Laboratorium voor Kindergeneeskunde).

LaboMicroscoop laboLabo