Foto UKZKF
FRNLEN

>>Onderzoek binnen het UKZKF

Het onderzoek naar innovatieve therapieŽn bepaalt de effectiviteit en de diversiteit van de aangeboden behandelingen. Het speelt een essentiŽle rol in de controle en de kwaliteit van de klinische activiteit door de actualisering van de technieken, de evaluatie van de zorgprotocollen en nieuwe geneesmiddelen, het fundamenteel onderzoek en de vele toepassingen ervan.

In het UKZKF worden jaarlijks tussen de 30 en 50 nieuwe geneesmiddelen toegediend aan patiŽnten volgens de strenge internationale regels van Helsinki, zodat onze kinderen kunnen genieten van behandelingen voor ernstige ziekten zoals kanker, stofwisselingsziekten of genetische ziekten zoals mucoviscidose.
Het is essentieel voor Europa dat kinderen ook toegang hebben tot geneesmiddelen die ontwikkeld zijn door farmaceutische bedrijven, maar lange tijd zeer moeilijk te verkrijgen waren en waarvoor, sinds 2005 vooruitgang wordt geboekt.

De moeilijkheid in de pediatrie is de tijd die nodig is om het zieke kind te benaderen. U moet vertrouwen opbouwen voordat u het onderzoek kunt doen. Alles wordt gedaan om de pijn van het kind te vermijden. Er worden niet-invasieve technieken gebruikt. Ze zijn complexer en duurder dan de directe technieken die bij volwassenen worden gebruikt en vereisen specifieke apparaten, aangepast aan kinderen van verschillende leeftijden. Bovendien is er geen sprake van een vrijwillige proefpersoon bij kinderen, terwijl dit in de volwassenzorg heel anders is. Pediatrisch onderzoek is daarom veel complexer.

Een actieve deelname aan de wetenschappelijke vooruitgang vereist dan ook een voortdurende investering in mensen en apparatuur. Het impliceert een nauwe relatie tussen de ziekenhuisteams en de onderzoekslaboratoria van de Faculteiten Geneeskunde (ULB en VUB), en een constant streven naar innovatie en een rigoureuze uitvoering van klinische studies bij mensen.

Het UKZKF was betrokken bij de ontwikkeling van lokale structuren (Kids' Fund), waarvan sommige officieel erkend zijn door de Universitť Libre de Bruxelles (Laboratoire de Pťdiatrie). Ons Wetenschappelijk Fonds (Belgian Kids'Fund for Pediatric Research), 25 geleden opgericht mede dankzij artsen van de instelling, heeft gedurende deze periode bijna 200 onderzoekbeurzen geschonken en jonge artsen of academici, werkzaam in pediatrisch onderzoek, in staat gesteld om bijna 70 doctoraatsscripties uit te voeren. Deze activiteit heeft deze jonge academici niet alleen een beter begrip van de ziekten van kinderen en daarmee een betere behandeling gegeven, maar ook de mogelijkheid geboden om zelf les te geven en verantwoordelijke functies te bekleden in het ziekenhuis of ziekenhuisnetwerk van de universiteit.

Het Pediatrisch Laboratorium van de Universiteit, dat zich vlak naast het ziekenhuis in de Koningin Elisabeth Stichting bevindt, is het grootste laboratorium voor de opsporing van stofwisselingsziekten in BelgiŽ en evalueert meer dan 50,000 kinderen van de 120,000 jaarlijkse Belgische geboorten. Naast deze belangrijke activiteit concentreert het zich ook op fundamentele onderzoeksactiviteiten op het gebied van zeldzame ziekten, het ontstaan van ontstekingen en de aangeboren immuniteit van het kind. In de toekomst zal het dan ook het uitgangspunt vormen voor wat ooit een Pediatrisch Onderzoeksinstituut zal worden, ondergebracht in een nieuw gebouw, naast het Ziekenhuis.

De directie van het onderzoek

Sinds 2020 heeft het UKZKF een nieuwe researchdirectie opgericht, om interne onderzoeksactiviteiten verder te ontwikkelen, een sector die al vele jaren floreert, maar ook met het doel om de komende jaren een onderzoeksinstituut op te richten.

Professor Georges Casimir, gedurende lange tijd Algemeen Medisch Directeur van de instelling, werd benoemd tot Researchdirecteur binnen de Algemene Directie. Hij is ook secretaris van het Belgische Kids'Fund for Pediatric Research (Wetenschappelijke Stichting van het UKZKF), dat in 2021 haar 25ste verjaardag viert, waarbij hij, in datzelfde jaar, voorzitter zal worden van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. Hij zal nauw samenwerken met professor Alec Aeby, Research Advisor binnen de Medische Directie evenals met alle medische- en verpleegafdelingen. Het deel met betrekking tot het farmaceutisch onderzoek is afhankelijk van de gesponsorde klinische onderzoekscel, onder leiding van Dr. Thierry Schurmans en Bernard Wenderickx, verpleegkundig coŲrdinator voor toegepast onderzoek.


LaboMicroscoop laboLabo