Afdeling Intensieve Neonatologie

“Het medisch en verpleegkundig team focust op ontwikkelingsgerichte zorg voor het kind en zijn . De verzorging wordt aangepast aan het ritme en de behoeften van de pasgeborene. De ouders spelen een centrale rol met hun aanwezigheid, huid-aan-huidcontact en borstvoeding. Het ziekenhuis beschikt over een melkbank om ter plaatse of thuis afgekolfde en niet meteen gebruikte melk te bewaren. “

Onze specialiteiten

De afdeling Intensieve Neonatologie hanteert de strengste bestaande normen en focust maximaal op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Een sterke troef is hierbij de multidisciplinaire aanpak van complexe pathologieën, zowel wat diagnose, behandeling en follow-up van de pasgeborenen, als wat psychologische en sociale begeleiding van ouders en familie aangaat.

Wij werken nauw samen met vele andere specialismen in de kindergeneeskunde (cardiologie, nefrologie, pneumologie, endocrinologie, neurologie, hemato-oncologie, voeding, chirurgie, anesthesie, radiologie, kinderpsychiatrie enz.).

De multidisciplinaire aanpak start al tijdens de zwangerschap dankzij samenwerking met de specialisten in maternale en foetale geneeskunde van het Erasmeziekenhuis en het CHU Brugmann. Onze zorg strekt zich voorts uit tot na de hospitalisatie, dankzij de multidisciplinaire raadplegingen in het Universitair Kinderziekenhuis (slokdarmatresie, diafragmatische hernia, bronchopulmonale dysplasie, monitoring van de ouder-kindbinding) en in het Erasmeziekenhuis (monitoring van de ontwikkeling in extreme gevallen van vroeggeboorte).

 

De afdeling Intensieve Neonatologie kan rekenen op de steun van een liaisonteam. Dankzij dit team kunnen pasgeborenen met een ernstige ziekte of die specifieke zorg nodig hebben, in optimale omstandigheden naar huis terugkeren, volgens een zorgplan dat samen met de ouders wordt opgesteld.

Onze Team

neonat equipe

Onze specialisten

Image
dsc_9814.jpg

Onderwijs

De afdeling Intensieve Neonatologie werkt mee aan het onderwijs aan de ULB (Université libre de Bruxelles) en aan de hogeschool Francisco Ferrer (bijgewerkte theoretische cursussen, benadering van het bed van de patiënt, simulatie op poppen). Het team verzorgt ook opleidingen in neonatale ‘life support’-reanimatie, met steun van de European Resuscitation Council.

Focus

De afdeling Intensieve Neonatologie is betrokken bij diverse ziekenhuiscomités (ethiek, transfusie, protocollen, kwaliteit en veiligheid).

Publicaties

Lien vers Array

Expectant Management or Early Ibuprofen for Patent Ductus Arteriosus

  • Auteurs : Hundscheid T, Onland W, Kooi EMW, Vijlbrief DC, de Vries WB, Dijkman KP, van Kaam AH, Villamor E, Kroon AA, Visser R, Mulder-de Tollenaer SM, De Bisschop B, Dijk PH, Avino D, Hocq C, Zecic A, Meeus M, de Baat T, Derriks F, Henriksen TB, Kyng KJ, Donders R, Nuytemans DHGM, Van Overmeire B, Mulder AL, de Boode WP; BeNeDuctus Trial Investigators. 
  • Journal : New England Journal of Medicine 2023;388(11):980-990.  
Lien vers Array

 Parental participation: essential for developmental care but challenging in neonatal wards

  • Auteurs : Young C, Vuckovic A,  Bollen B, Kelen D, Lefevere J, Vicari A, Le Brun A. 
  • Journal : Belgian Journal of Paediatrics 2022;24(1):49-53. 
Lien vers Array

Remifentanil versus morphine-midazolam premedication on the quality of endotracheal intubation in neonates: a noninferiority randomized trial.

  • Auteurs : Avino D, Zhang, WH, De Villé A, Johansson AB. 
  • Journal : Journal of pediatrics 2014;164(5)1032–1037. 
Lien vers Array

Increased TGF-β: a drawback of tracheal occlusion in human and experimental congenital diaphragmatic hernia?

  • Auteurs : Vuckovic A, Herber-Jonat S, Flemmer AW, Ruehl IM, Votino C, Segers V, Benachi A, Martinovic J, Nowakowska D, Dzieniecka M, Jani, JC. 
  • Journal : American journal of physiology Lung cellular and molecular physiology 2016;310(4):L311–L327.