Beleid aangaande het gebruik van cookies

Wat is een ‘cookie’?

Een cookie is een klein databestandje dat op uw computer[1] kan worden bewaard als u websites bezoekt.

Cookies kunnen worden achtergelaten en/of gelezen, meer bepaald tijdens de raadpleging van een website of mobiele app, of bij de installatie of het gebruik van een softwarepakket, en dit ongeacht het gebruikte type terminal: een computer, smartphone, digitale tablet of met het internet verbonden console voor videogames.

Allerlei informatie, bijv. uw taalkeuze, wordt via cookies opgeslagen op uw computer. Zodra u de website opnieuw bezoekt, wordt het opgeslagen cookie opnieuw naar die website gestuurd zodat u deze keer geen taalkeuze meer hoeft te maken.

Cookies hebben meestal een vervaldag. Sommige cookies worden automatisch vernietigd zodra u uw browser sluit (en worden daarom sessiecookies genoemd), terwijl andere cookies langer op uw computer blijven, soms zelfs tot u ze manueel vernietigt. (Deze noemen we permanente cookies.)

 

[1] De term ‘computer’ is in ruime zin te begrijpen: pc’s, smartphones, tablets en elk ander toestel waarmee u op het internet geraakt.

Er bestaan meerdere soorten cookies :

  1. Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk: zij zorgen ervoor dat de website functioneert en de gewenste diensten levert aan de gebruikers, meer bepaald browsen, toegang tot beveiligde pagina’s enz. Deze cookies zijn onmisbaar: als ze ontbreken, werkt de website of de app niet of niet naar behoren.
  2. Comfortcookies: de website of de app onthoudt hierin de voorkeuren van de gebruikers, zoals de hoger al vermelde taalkeuze, de gewenste lettergrootte enz. Deze cookies zijn weliswaar niet absoluut noodzakelijk maar zorgen voor meer gebruikscomfort.
  3. Analytische cookies verzamelen prestatie-informatie aangaande het surfgedrag van de internetgebruiker: welke pagina’s gebruikt hij het meest, welke activiteit op de site, de bezoekfrequentie enz. In principe wordt deze informatie op anonieme wijze en louter voor statistische doeleinden verwerkt om het surfcomfort op de site te verbeteren.
    Meer informatie over de vertrouwelijkheidsregels met betrekking tot gebruik van Google:
  4. Cookies van derden: dit zijn cookies die op andere domeinen dan die van de hoofdsite worden achtergelaten. Ze worden meestal beheerd door derden die werden bevraagd vanuit de bezochte site en niet door de surfer zelf. Deze cookies kunnen nodig zijn voor de goede werking van de site, maar dienen vooral om derden te tonen welke pagina’s op hun site werden bezocht door een gebruiker, én om informatie over deze gebruiker te verzamelen, vooral om publicitaire doeleinden.

Welke soorten cookies worden gebruikt, en waarom?

De instelling - beheerder van deze website - gebruikt op www.huderf.be 3 soorten cookies:

  • essentiële cookies
  • functionele cookies
  • analytische cookies

Essentiële cookies

De instelling gebruikt essentiële cookies om de inhoud van haar website te beheren.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede technische werking van deze website. Omdat ze noodzakelijk zijn, kunt u deze cookiecategorie niet weigeren als u onze site bezoekt: ze worden geïnstalleerd zodra u op onze website komt. Voor deze cookies vragen we dus ook géén toestemming; we zijn wél wettelijk verplicht om u te melden dat wij ze gebruiken.

Naam Termijn Inhoud Doelstelling
Klaro 30 dagen

Klaro is een platform dat de conformiteit met wetgevingen op databescherming (GDPR en CCPA) bevordert, en dat de websitebezoekers transparantie aanbiedt evenals controle over hun data. Klaro biedt ook een personaliseerbare cookiebanner om de verschillende soorten cookies te aanvaarden of af te wijzen.

Klaro heeft als doel de eigenaars van websites een platform te bezorgen voor het beheer van de toestemmingen, zodat ze de reglementering rond databescherming (GDPR en CCPA) kunnen respecteren en de bezoekers transparantie en controle geven over het gebruik van hun persoonsgegevens.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn vereist voor een optimaal gebruik van de website. De instelling kan dit type cookies nochtans enkel met uw toestemming installeren.

Uw cookievoorkeuren worden eveneens geregistreerd via een cookie.

Analytische cookies

De instelling gebruikt ook analytische cookies om het verkeer op de website (de bezoeken) te kwantificeren. Hiermee kan het gebruik van de site geanalyseerd worden met het oog op verbetering van de inhoud. Uw toestemming is vereist om dit type cookies te kunnen installeren.

Naam Termijn Inhoud Doelstelling
Matomo 13 maanden

Matomo is een ‘open source’ oplossing voor webanalyse die gedetailleerde informatie levert over het gedrag van de bezoekers, om de prestaties van de site en de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Dit platform respecteert de privacy, maakt datacontrole mogelijk evenals conformiteit met reglementeringen zoals GDPR.

Matomo heeft als doel de website-eigenaars een platform voor gedetailleerde analyse aan te reiken dat de privacy respecteert, waarmee inzicht wordt verworven in het gedrag en de betrokkenheid van de bezoekers, met het oog op optimalisering van siteprestaties en gebruikerservaring, en daarbij de reglementering rond gegevensbescherming te respecteren.

Welke cookies zijn geïnstalleerd? Hoe kunt u ze verwijderen?

Wilt u weten welke cookies geïnstalleerd zijn op uw toestel of hoe u ze kunt verwijderen? Hieronder vindt u de informatie en de te volgen stappen:

Firefox Chrome Safari Edge
https://support.mozilla.o rg/fr/kb/effacer-cookies- donnees-site- firefox?redirectslug=effac er-les-cookies-pour- supprimer-les- information&redirectlocale=fr https://support.google.com/chrom e/answer/95647?hl=fr https://support.a pple.com/fr- be/guide/safari/m anage-cookies- and-website-data- sfri11471/mac https://support.micr osoft.com/fr- be/help/17442/wind ows-internet- explorer-delete- manage-cookies

 

Firefox (mobile) Chrome (mobile) Safari (mobile) Edge (mobile)
https://support.mozilla.o rg/fr/kb/effacer-cookies- donnees-site- firefox?redirectslug=effac er-les-cookies-pour- supprimer-les- information&redirectlocale=fr https://support.google.com/chrom e/answer/95647?hl=fr https://support.a pple.com/fr- be/HT201265 https://support.micr osoft.com/fr- be/help/4027947/wi ndows-delete- cookies

 

U kunt hiervoor een parameter van uw browser (Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge, …) gebruiken. Raadpleeg de helpfunctie of de ondersteunende website van uw browser om meer gedetailleerde informatie te vinden over de activering, deactivering en verwijdering van cookies.

Gebruikt u een andere browser dan vindt u de informatie en procedures op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Deze website is enkel beschikbaar in het Engels.

Externe links

De website van de instelling verwijst met behulp van externe links naar andere websites om bepaalde informatie te documenteren. Het gebruik van deze links valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker: de sites in kwestie hanteren hun eigen privacybeleid en hun eigen cookiebeleid. Wij adviseren onze gebruikers om deze documenten te raadplegen.