Pediatrische Spoed (Urgentie)

Contact en adres

02/477.31.00 

Directe lijn naar de Spoed (24x7)

112 

Bij levensnoodzakelijke hoogdringendheid

1733 

In het weekend en op feestdagen is de medische wachtdienst bereikbaar via deze nummer
urgences-HUDERF

Adres: Jean-Joseph Crocqlaan 7, 1020 Brussel.  

De Spoed bevindt zich in het gebouw Professor Vis. Er is parkeergelegenheid bij de ingang van het gebouw, enkel en alleen voor patiënten van de Spoed.  

Bij hospitalisatie is een identiteitsbewijs van het kind onmisbaar. Indien u dat niet heeft, dient u zo snel mogelijk de documenten die u van het team op de Spoed hebt gekregen, voor te leggen aan het onthaal van de Opnames. 

Let op: Bezoeken aan de spoed zijn verboden. Er zijn maximaal twee begeleidende personen toegestaan ​​(2 ouders of 1 ouder + begeleiding) en andere kinderen zijn niet toegestaan ​​in de dienst.

Uw opties bij een ernstig maar niet dringend probleem

  • Het is normaal dat u ongerust bent als uw kind zich niet goed voelt of een ernstiger probleem vertoont. Wij adviseren u om altijd uw huisarts of de kinderarts van uw kind te raadplegen bij twijfels of zich werkelijk een probleem voordoet.   
  • Als u een beroep wilt doen op een arts van de wachtdienst, dan kunt u de Brusselse medische wachtpost 7 dagen op 7 bereiken via het nummer 1733.  
  • Goed om te weten is ook dat u bij een ernstig probleem binnen de 48 uur een afspraak kunt krijgen bij onze kinderartsen. Raadpleeg de pagina van de algemene pediatrie om een afspraak te maken.  
urgences-HUDERF

Afdeling

De Spoed is een afdeling met als missie kinderen tot 16 jaar op te vangen in levensbedreigende noodgevallen. In de Spoedafdeling worden zeer uiteenlopende pathologieën behandeld. De afdeling voert alle nodige onderzoeken uit en werkt samen met alle gespecialiseerde artsen van de instelling om een snelle diagnose te stellen.  Het snelle noodbeoordelingssysteem is effectief en elk kind wordt tijdig opgevangen.

Meer info over de Spoedafdeling :