Doe een gift

Met een gift voor deze verenigingen ondersteunt u het pediatrisch onderzoek en de kwaliteit van het onthaal en de leefomgeving van de kinderen die in ons ziekenhuis worden opgenomen. 

Image
Kids' Care

Kids' Care

Kids’ Care of de vzw “De Vrienden van het UKZKF” werd opgericht in 1991 om bij te dragen tot de levenskwaliteit en de zorgkwaliteit voor zieke kinderen en hun naaste verwanten. Er worden allerlei acties opgezet om mee te werken aan hun welzijn: oprichting en inrichting van groene ruimtes, momenten voor ontspanning met clowns, massages, financiering van aquariums, verfraaiing van lokalen en gangen, virtuele klassen, financiering van games, ...  

Image
The Belgian Kids Fund

The Belgian Kids’ Fund

The Belgian Kids’ Fund for Pediatric Research werd in 1995 opgericht door artsen van het UKZKF die het pediatrisch onderzoek wilden promoten. Deze vzw heeft als missie jonge onderzoekers de mogelijkheid te bieden om in het kader van een doctoraatsthesis een onderzoeksproject te realiseren en competenties te verwerven die essentieel zijn voor vooruitgang in de gezondheid van het kind. Daarnaast wil de vereniging ervoor zorgen dat onze kleine patiënten de best mogelijke medische en chirurgische zorg krijgen.