Ouders, kinderen en jongeren

Het Kinderziekenhuis (HUDERF) stelt alles in het werk om elk kind en elke jongere samen met ouders en naasten te verzorgen en te begeleiden.

Image
parents, enfants et ados

Welkom in het Kinderziekenhuis, het enige ziekenhuis dat zich specifiek toelegt op jonge patiënten. Onze teams stellen alles in het werk om uw kind tijdens zijn verblijf in ons ziekenhuis te omringen met uitmuntende zorgverlening, maximaal gepersonaliseerd met het oog op de fysieke, affectieve en educatieve behoeften van uw kind, ongeacht zijn leeftijd. U wordt de hele duur van uw zorgparcours begeleid door multidisciplinaire teams die er alles aan doen om de kinderen en hun ouders van nabij te betrekken bij de behandeling van hun ziekte. 

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons. We zijn graag beschikbaar om u zo goed mogelijk op te vangen in het Kinderziekenhuis.

Jean-Christophe Beghin
Hoofdarts bij het Kinderziekenhuis
bébé parents HUDERF

Diensten

Het Kinderziekenhuis HUDERF bundelt een geheel van zorgverlening, speciaal op maat van kinderen en jongeren. Elke dienst biedt een waaier van complete zorgverlening via multidisciplinaire teams die expert zijn in de gezondheidsproblematieken van kinderen en jongeren.

HUDERF

Gezondheidsproblemen

Heeft uw kind te maken met een gezondheidsprobleem? De multidisciplinaire teams van het Universitair Kinderziekenhuis HUDERF zijn experts in de behandeling van gezondheidsproblemen bij jonge en jeugdige patiënten, van het meest algemene tot het meest specifieke.  

Steun ons

Met een gift voor deze verenigingen steunt u het pediatrisch onderzoek en de kwaliteit van het onthaal én van de leefomgeving van de kinderen die we in ons ziekenhuis opnemen.

dons
dons
dons