Uw rechten en uw plichten als patiënt

Als patiënt of als toekomstig patiënt van het Kinderziekenhuis hebben wij bepaalde verplichtingen tegenover u. In ruil hiervoor vragen wij u ook om enkele regels te respecteren. Wij willen immers dat uw verblijf in het ziekenhuis in de best mogelijke omstandigheden verloopt.  

Als u meent dat een van uw rechten niet werd gerespecteerd, kan u dit bespreken met het team dat instaat voor uw kind, een bemiddeling vragen, of een klacht formuleren.

1. Wet ‘Rechten van de Patiënt’

Klik hier voor de brochure opgesteld door de federale overheidsdiens en hier voor de volledige wet. 

2. Europees Handvest van de rechten van de gehospitaliseerde kinderen

Dit Charter werd uitgewerkt door de EACH (European Association for Children in Hospital) : 

 • Kinderen worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig hebben thuis, in dagbehandeling of poliklinisch kan worden verleend.
 • Kinderen hebben het recht hun ouders of vertrouwenspersoon altijd bij zich te hebben.
 • Ouders worden geholpen en gestimuleerd om bij het kind te blijven en deel te nemen aan de zorg voor het kind.
 • Kinderen en ouders hebben recht op informatie. De informatie wordt aangepast aan de leeftijd en het bevattingsvermogen van het kind.
 • Kinderen en ouders hebben recht op alle informatie die noodzakelijk is voor het geven van toestemming voor onderzoeken, ingrepen en behandeling.
  Kinderen worden beschermd tegen overbodige behandelingen en onderzoeken.
 • Kinderen mogen niet op een specifieke volwassenenafdeling worden opgenomen. Alle kinderen van dezelfde leeftijds- en ontwikkelingsfase worden samengebracht voor het ondernemen van spelactiviteiten. Voor bezoekers bestaan er geen leeftijdsgrenzen.
 • Kinderen hebben recht op mogelijkheden om te spelen, zich te vermaken en onderwijs te genieten naargelang hun leeftijd en lichamelijke conditie.
  Kinderen hebben recht op een verblijf in een stimulerende, veilige omgeving waar voldoende toezicht is en die rekening houdt met kinderen van alle leeftijdscategorieën.
 • Het multidisciplinaire team is opgeleid voor de behandeling en verzorging van kinderen. Het beschikt over de kennis en de ervaring die nodig is om de psychologische en emotionele behoeften van het kind en zijn familie op te vangen.
 • Kinderen hebben recht op verzorging en behandeling door zoveel mogelijk dezelfde personen die onderling optimaal samenwerken.
 • Kinderen hebben het recht om met respect en begrip benaderd en behandeld te worden. De privacy van elk kind moet worden gegarandeerd.
Rechten en plichten charter