Geïntegreerde Pediatrie en Adolescentengeneeskunde (Pediatrische)

Onze specialisaties

De dienst Geïntegreerde Pediatrie en Adolescentengeneeskunde geniet erkenning als tertiair nationaal en internationaal referentiecentrum. De dienst focust specifiek op complexe pathologieën, in het bijzonder betreffende kinderen die lijden aan chronische gastro-intestinale of ademhalingsaandoeningen zoals mucoviscidose, stofwisselingsziekten, diabetes en multi-systemische syndromale pathologieën waarvoor een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak aangewezen is. De kliniek beschikt over artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychologen, opvoeders, diëtisten en maatschappelijk werkers met ervaring in de specifieke benadering van deze patiënten. De samenstelling van deze dienst is gericht op een resoluut collaboratieve en multidisciplinaire benadering. De samenwerkingscultuur overstijgt de dienst en geldt ook voor de afdeling Pediatrie en voor het hele ziekenhuis. De dienst Geïntegreerde Pediatrie en Adolescentengeneeskunde heeft als ambitie de pediatrische patiënten het neusje van de zalm in klinische zorgverlening aan te bieden maar ook een topniveau te bereiken in onderwijs en onderzoek, door het belang van de patiënten voorop te stellen in alle activiteiten. De ouders maken integraal deel uit van het team rond elk ziek kind. De activiteit verloopt zowel in ziekenhuisverblijf als in consultatiecontext. De klemtoon ligt op de persoonlijke en multidisciplinaire organisatie, naast ondersteuning voor de eigen inbreng van de patiënten en hun families. 

Focus

De dienst Geïntegreerde Pediatrie en Adolescentengeneeskunde heeft ook nog een vierde hospitalisatie-eenheid in het Erasmeziekenhuis dat deel uitmaakt van de ziekenhuisgroepering H.U.B. Deze eenheid bekommert zich meer specifiek om patiënten die neurochirurgie nodig hebben voor een hersentumor of een behandeling voor cerebrovasculaire malformaties, op basis van interventionele neuroradiologie. De nauwe samenwerking tussen beide sites impliceert uiteraard de behandeling van alle algemene pathologieën bij kinderen en jongeren.

pédiatrie générale

Bijzondere aandacht gaat ook naar chronisch zieke jongeren die de overgang moeten maken naar gespecialiseerde geneeskunde voor volwassenen. Dat is bv. het geval bij mucoviscidose, diabetes en ontstekingsziekten van de slokdarm.