Intensieve zorg

Wij werken met een multidisciplinair team dat volledig op het kind en zijn familie focust. Zij staan centraal in heel onze aanpak. Ze worden betrokken bij alle medisch overleg, en we houden systematisch rekening met hun mening.

Onze specialiteiten

De dienst Intensieve Zorg (USI) van het Kinderziekenhuis UKZKF beschikt over een medisch-chirurgische eenheid. In België bestaan er naast het onze slechts drie vergelijkbare centra voor pediatrische hartchirurgie. 

De dienst beschikt over specifieke expertise voor bepaalde kritieke medische situaties: 

 • Kinderen die een thoraco-abdominale of hartoperatie hebben ondergaan; 
 • Onze dienst is een ECMO-centrum en beschikt dus over toestellen die de werking van hart en/of longen kunnen overnemen, zelfs bij pasgeborenen; 
 • Ernstige brandwonden, in samenwerking met het Koninklijk Militair Ziekenhuis; 
 • Neurochirurgie, in samenwerking met de afdeling Neurochirurgie van het Erasmeziekenhuis binnen het H.U.B; 
 • Acute en chronische ademhalingsaandoeningen, onder andere voor patiënten met een neuromusculaire ziekte en die thuisbeademing nodig hebben. De dienst heeft expertise ontwikkeld voor niet-invasieve en invasieve beademing, naast respiratoire kinesitherapie met beklopping. 

De afdeling Intensieve Zorg van het UKZKF maakt er een erezaak van om kinderen op individueel aangepaste wijze psychologisch te benaderen. Dit geldt ook voor de naaste familieleden van het opgenomen kind: de ouders, co-ouders, (half)broers en -zussen.  

De ouders kunnen onbeperkt, zolang zij wensen, bij hun opgenomen kind blijven (een ouder kan dag en nacht blijven en bij het kind blijven slapen). Het team geeft hun de nodige uitleg opdat ze activiteiten kunnen doen met hun kind, ook al moet dit in bed blijven. 

Alles wordt in het werk gesteld opdat gehospitaliseerde kinderen vanuit onze dienst schoolactiviteiten kunnen blijven volgen. Verder worden allerlei activiteiten georganiseerd die voor verstrooiing zorgen. 

Onze team

Soins intensifs Huderf

Onze artsen-specialisten

soins-intensifs_huderf_2

Onderzoek

De dienst is zeer actief op het domein van onderzoek, meer bepaald met 4 grote thema’s: voeding, stolling en antistollingsmiddelen, bloedtransfusies en echografie aan bed van de patiënt. De artsen onderhouden hiertoe internationale samenwerkingsverbanden. Ze zijn ook actief in Europese netwerken voor intensieve geneeskunde (ESPNIC, TAXI, PEACE, BLOODNET enz.).  

Focus

De dienst is zeer actief op het domein van duurzaamheid: er wordt continu nagedacht over manieren om de dagelijkse ecologische voetafdruk te verkleinen.

Publicaties

Lien vers Array

Is a semi-elemental diet better than a polymeric diet after congenital heart surgery?

 • Schrijvers : Rooze S, Namane SA, Beretta X, Vicinanza A, Vens D, Voglet C, Willems A, Goyens P, Biarent D.  
 • Krant : Eur J Pediatr. Date : 2020;179(3):423-430
Lien vers Array

SCAT. Nutritional support for children during critical illness: European Society of Pediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC) metabolism, endocrine and nutrition section position statement and clinical recommendations.

 • Schrijvers : Tume LN, Valla FV, Joosten K, Jotterand Chaparro C, Latten L, Marino LV, Macleod I, Moullet C, Pathan N, Rooze S, van Rosmalen J, Verbruggen
 • Krant : Intensive Care Med. 2020;46(3):411-425 
Lien vers Array

Ascites in infantile onset type II Sialidosis

 • Schrijvers : Tazi K, Guy-Viterbo V, Gheldof A, Empain A, Paternoster A, De Laet C.  
 • Krant : J Inherited Metabol Dis Reports 2022;63(4):316-321 
Lien vers Array

Strategies to Reduce Diagnostic Blood Loss and Anemia in Hospitalized Patients: A Scoping Review.

 • Schrijvers : François T, Charlier J, Balandier S, Pincivy A, Tucci M, Lacroix J, Du Pont-Thibodeau G.
 • Krant : Pediatr Crit Care Med. 2023;24(1):e44-e53