Neuropediatrie

De missie van onze afdeling is kinderen de best mogelijke zorgverlening te bieden via een multidisciplinaire en humanistische aanpak. De afdeling wil heel het medische en paramedische team een stimulerende en respectvolle werkomgeving aanbieden. Uitmuntendheid op klinisch, wetenschappelijk en onderwijsniveau is hierbij de drijvende kracht. Tot slot hechten wij als tertiair centrum bijzondere aandacht aan de communicatie met kinderartsen en huisartsen die ons hun vertrouwen schenken door hun patiënten voor gespecialiseerd advies naar ons te sturen. 

Onze specialisaties

De dienst refractaire epilepsie biedt een individueel opgevatte verzorging met bijzondere aandacht voor de medewerking van de patiënt en de familie in het zorgtraject. Dankzij een hooggespecialiseerd multidisciplinair team krijgt het kind de centrale plaats in zijn eigen zorg voor: 

  • behandeling van epileptische aanvallen met innoverende therapieën (medicatie, dieet, chirurgie in samenwerking met het Erasmeziekenhuis)  - Pr Alec Aeby et Dr Cynthia Prigogine
  • aanpak van leerstoornissen en de psychologische en sociale impact van de ziekte.  

Het neuromusculaire referentiecentrum stelt via zijn consultaties diagnoses inzake neuromusculaire aandoeningen. Het start multidisciplinaire behandelingen op waarbij kinesitherapeuten, orthopedisten, ergotherapeuten, psychologen enz. worden betrokken. Hierbij wordt bovendien samengewerkt met het specifieke centrum voor volwassenen in het Erasmeziekenhuis. Voor bepaalde ziekten kunnen behandelingen van het gentherapeutische type voorgesteld worden - contact : Pr Nicolas Deconinck et Dr Pauline Dontaine 

Dankzij gespecialiseerde consultaties voor neuro-inflammatoire pathologieën kan een aangepaste en multidisciplinaire behandeling van deze zeldzame en complexe pathologieën opgestart worden. Hierbij worden ook de teams van intensieve zorgen, fysische geneeskunde en pijnbehandeling betrokken. Prenatale diagnose kan resulteren in de behandeling van neurologische aandoeningen in een zo vroeg mogelijk stadium, mede dankzij de medewerking van de pre- en perinatale teams van de H.U.B- en iris-netwerken. Hier worden neurologische prognoses bepaald, wordt deelgenomen aan therapeutische beslissingen en wordt een pre- en postnatale monitoring voorzien die maximaal tegemoetkomt aan de specifieke en ethische behoeften van het kind en zijn familie. 

Het multidisciplinaire centrum voor neurologische ontwikkelingsstoornissen (en trisomie 21) biedt multidisciplinaire consultaties voor een optimale aanpak van deze pathologieën. Om overbodig pendelen te beperken, worden de consultaties bij al deze specialisten op één enkele dag gepland - contact : Dr Anne Monier 

CIRICU: Het Kinderziekenhuis is een van de locaties van het Interuniversitair Referentiecentrum voor Cerebrale Parese (ULB-VUB-Ulg). Een overeenkomst met het RIZIV maakt het mogelijk om multidisciplinaire en gespecialiseerde begeleiding aan te bieden aan kinderen, met cerebrale parese. - Neem contact op met Dr. Costanza Lombardo

Onze team

neuropediatrie-team

Onze artsen specialisten

Focus

De afdeling Neuropediatrie werkt via het BRACE-centrum (Brussels Rare and Complex Epilepsies) samen met andere nationale en internationale universitaire centra binnen het European Research Network (ERN) EpiCare.   

Image
Alternative text

Onderzoek

  • De afdeling werkt actief mee aan meerdere onderzoeksprojecten, meer bepaald wat betreft het verband tussen epilepsie en cognitie in centro-temporale epilepsie, mede dankzij de steun van het Belgian Kids Fund en het IRIS Fund, in samenwerking met UR2NF.  
  • De afdeling neemt actief deel aan de ontwikkeling van innovatieve therapieën bij de neuromusculaire aandoeningen. 
  • De afdeling voert actief onderzoek naar mogelijke verbeteringen in de behandeling van dyspraxie bij het kind. 
photo_enseignement réa

Onderwijs

Onderwijs neemt een centrale plaats in tussen de activiteiten van de afdeling: 

  • Onze afdeling is door de FOD Volksgezondheid erkend als stageplaats voor pediatrische neurologie; wij organiseren daarom wekelijkse multidisciplinaire rondes waarbij meer bepaald de artsen in opleiding betrokken worden. 
  • Wij werken actief mee aan meerdere interuniversitaire getuigschriften (epilepsie, neuromusculaire aandoeningen, pediatrische neurologie).  
  • Meerdere artsen en paramedici hebben bij ons doctoraatsthesissen gerealiseerd en doceren nu aan diverse faculteiten. 

Publicaties