Obesitas bij kinderen en adolescenten.

alimentation.jpg

Contact

02/ 477 31 97

 

Onze holistische benadering heeft als doel de huidige en toekomstige kwaliteit van leven van jonge patiënten met obesitas te verbeteren door alle aspecten van kinderobesitas op een gespecialiseerde en multidisciplinaire manier aan te pakken.

Melissa Moretti
Diëtist