Spoed (Pediatrische)

Het team van de Spoedafdeling heeft een systeem voor snelle beoordeling ingevoerd om een veilige behandeling voor alle kinderen te kunnen garanderen. De kwaliteit en veiligheid van onze opvang voor uw kind staat centraal in onze activiteiten

Onze specialiteiten 

In de Spoedafdeling worden zeer uiteenlopende pathologieën behandeld. 

Het team beseft zeer goed dat het urgentiegevoel dat ouders en/of naasten ervaren als ze zich met hun kind naar de spoedafdeling haasten, heel zeker een belangrijke angstoorzaak vormt. De ouders en naasten mogen erop vertrouwen dat het systeem voor snelle beoordeling van de spoedafdeling doeltreffend werkt en dat tijdig aandacht zal worden besteed aan elk kind.   

De kinderen worden in een bepaalde volgorde onderzocht, afhankelijk van de urgentiegraad. Het is best mogelijk dat sommige kinderen die ná andere aankomen, toch eerder worden onderzocht, omdat hun toestand een snellere interventie vereist. Wij zorgen ervoor dat de wachttijd zo goed mogelijk beperkt wordt, afhankelijk van onze mogelijkheden. 

Om een optimale behandeling van elk kind te garanderen is het noodzakelijk te beseffen dat de spoedafdeling niet de juiste plaats is om een gespecialiseerde arts te ontmoeten. De afdeling is er alleen om de levensbedreigende spoedgevallen te behandelen. 

De afdeling voert alle nodige onderzoeken uit en werkt samen met alle gespecialiseerde artsen van de instelling om een snelle diagnose te stellen.  

Onze team

urgences

Onze artsen-specialisten

urgences

Onderwijs

De geneeskundestudenten krijgen elke dag een arts toegewezen met wie zij een duo vormen om de hele dag samen te werken en zich voldoende geruggensteund te voelen én de expertise van de arts te absorberen. Deze duo’s veranderen elke dag zodat de studenten contact krijgen met zoveel mogelijk verschillende expertisedomeinen.  

urgences

Onderzoek

Als Spoedafdeling van een academisch ziekenhuis werken wij mee aan vele onderzoeksprogramma’s. Wij zullen u, als patiënt, altijd uw toestemming vragen vooraleer we u opnemen in een onderzoek. Op dit ogenblik voeren wij onderzoek naar de waarde van de piekdebietmeter bij kinderen met een astma-aanval. 

Publicaties