Foto UKZKF
FRNLEN

>>Uw kind gaat een retrograde cystografie ondergaan

PrincipeHet principe van de retrograde cystografie (mictionnele uretrocystografie : MUC)

Het principe van de MUC is de blaas te vullen met een vloeistof zichtbaar op de radiografie, dan het bestuderen van het ledigen van de blaas, en de aanblik van de urinebuis. (kanaal die de blaas en de urinaire opening verbindt). Dat onderzoek laat toe om de vaak voortkomende afwijkingen van het kind op te sporen, dikwijls verbonden aan urinaire infecties: het terugvloeien naar de nieren, de misvormingen van de urinebuis en/of het slecht werking van de blaas.
Die afwijkingen zijn niet te onderscheiden met echografie, de cystografie is dus een onmisbare aanvulling namelijk als het kind een urinaire infecti heeft gehad.

Wat meebrengenWat moet men meebrengen ?

  • Het aanvraagformulier van uw dokter.
  • De identiteitskaart van uw kind.
  • De vorige verslagen en onderzoeken.
  • Ongeveer 30 € of uw bankaart.

VoorbereidingIs er een voorbereiding nodig ?

De inname van antibiotica (gedurende 3 dagen: de dag voordien, terwijl en na het onderzoek) zal door uw dokter moeten voorgeschreven worden, om de urinaire infectie te voorkomen.

Het onderzoekHoe verloopt het onderzoek ?

Na de inschrijving van uw kind op het onthaal van de medische beeldvorming, zal een verpleegkundige hem in de wachtzaal komen halen.
Een van de ouders zal bij hem mogen blijven gedurende het onderzoek.
Om het onderzoek in de beste en veilige omstandigheden uit te voeren, zal het materiaal aangepast worden aan de leeftijd van uw kind (plankje, velcroverband, kussen in mousse,…) om te vermijden dat het te veel zou bewegen.
In principe neemt het onderzoek gemiddeld 30 minuten in, maar in zekere gevallen kan het langer duren.
Na ontsmetting van de plaats, gebeurt het vullen van de blaas dankzij het inbrengen van een kleine sonde in de blaas langs de natuurlijke weg. Die doorgang is wat onaangenaam. In het algemeen gebeurt dit zonder pijn indien het kind zich goed kan ontspannen. De ontspanning van het klein kind krijgt men door het geven van een zuigfles, of door het geven van een zoete vloeistof op zijn speen tijdens het inbrengen van de sonde.
Het is nodig de medewerking van het grote kind te hebben. Een bevoegd personeelslid voert het onderzoek uit, en verklaart elk stap van het onderzoek aan uw kind om het gerust te stellen.
Sommige radiografies moeten genomen worden wanner uw kind urineert, en dat is een belangrijke moment van het onderzoek. Deze zijn liggend op de tafel genomen of rechtstaand, volgens de aanwijzingen. Het zal dan absoluut nodig zijn dat de blaas volledig gevuld is.
Het oordeel over de inhoud van de blaas (zeer veranderlijk van een kind tot een ander) is een interessante element van het onderzoek.

Welke complicaties kunnen zich voordoen geduurende het onderzoek ?

De waargenomen complicaties zijn zelden maar mogenlijk: een hinder wordt vaak door het kind gemeld bij de eerste urinelozing na het onderzoek. Deze hinder wordt veroorzaakt door een lichte irritatie die voorkomt uit de doorgang van de sonde in de urinebuis. Rooskleurige urine, een druppel bloed in de broek of pamper moet men niet veronrusten.
Maar als de urinelozingen een brandend gevoel met korts geven, moet u snel kontakt opnemen met de dokter die het examen gevraagt heeft, of met de wacht van het UKZKF. Hetzelfde geldt wanneer uw kind 8 uur na het onderzoek geen urine heeft geloosd ondanks het nemen van dranken. Wat de bestraling betreft, zijn er maatregelen genomen om de bestralingstijd en de onderzoekzone door x-stralen tot een minimum te herleiden. Toch, moet de persoon die het kind vergezelt een lodenschort aan trekken.

ResultatenMededeling van de resultaten

Op uw aanvraag kan een mondeling voorlopig resultaat medegedeeld worden voor sommige onderzoeken. Indien U een afspraak hebt met uw kinderarts binnen 3 dagen, wordt U de radiografie en een voorlopige verslag meegegeven.In andere gevallen, de radiografie en tevens het geschreven verslag wordt doorgestuurd naar uw dokter. Die is in de mogelijkheid om een beter resultaat te geven daar hij over een voledige dossier van uw kind beschikt.
U kunt steeds aan de dokter vragen die het onderzoek uitvoert om bijkomende inlichtingen over het karakter en de doelstelling van de cystografie.

>>Radiologie & medische beeldvorming : informatiefiches voor ouders.