Foto UKZKF
FRNLEN

>>Uw kind gaat een barium lavement ondergaan

PrincipeHet principe van de barium lavement

Dit onderzoek bestaat er in het vullen van het colon (dikke darm), met een zichtbare prodiukt voor x-stralen (bariet, geiodeerd contrast produkt, gastrografine, …).
Het produkt is toegediend langs rectale weg.
Dankzij het lavement, kan men een anatomische studie van de dikke darm en het einde van de dunne darm. Het is een onderzoek van 2de keuze, die zekere afwijkingen opspoort die op de gewone radiografie of echografie niet zichtbaar zijn.
Het laat ook toe de werking te bestuderen van de dikke darm, en van zijn distaal deel: de rectum en de aars. In zekere gevallen helpt het lavement bij de behandeling van uw kind (het verwijderen van een opstopping bij te vaste faecalieën bij een pas geborene, desinvaginatie).

Wat meebrengenWat moet men meebrengen ?

  • Het aanvraagformulier van uw dokter.
  • De identiteitskaart van uw kind.
  • De vorige verslagen en gebeurlijke onderzoeken.
  • Ongeveer 15 € of uw bankaart.

VoorbereidingIs er een voorbereiding nodig ?

Voor de meestale aanwijzingen van een lavement met barium is er geen speciale voorbereiding nodig.
In zekere gevallen, zal een voorbereiding met een evacuerende lavement voorgeschreven worden.
Een speciaal dieet, of nuchter zijn is niet nodig, behalve bij tegengestelde aanwijzing.

Het onderzoekHoe verloopt het onderzoek ?

Na de inschrijving van uw kind op het onthaal van de medische beeldvorming, zal een verpleegkundige hem in de wachtzaal komen halen.
Een van de ouders zal bij hem mogen blijven gedurende het onderzoek.
Om het onderzoek in de beste en veilige omstandigheden uit te voeren, zal het materiaal aangepast worden aan de leeftijd van uw kind (plankje, velcroverband, kussen in mousse,… ) om te vermijden dat het te veel zou bewegen.
Een kleine sonde gaat in het rectum gebracht worden via de aars. Deze handeling is pijnloos, en is te vergelijken met het toedienen van een zetpil.Het contrast produkt wordt dus langs de natuurlijke wegen in de darm gespoten. Radiografies worden genomen gedurende de vulling via darm, en dit onder verschillende invalshoeken om alle delen goed te kunnen bestuderen.
Een radiografie zal ook genomen worden nadat het kind zich ontlast heeft van een deel van het contastprodukt. In zekere gevallen worden radiografies genomen gedurende de ontlasting om de werking van het rectum en de aars te bestuderen.
Een “latere” radiografie kan geprogrammeerd worden de volgende dag.

Welke complicaties kunnen zich voordoen geduurende het onderzoek ?

De risicoos van een lavement zijn miniem. Een oncomfortabel gevoel of buikpijn kunnen zich voordoen bij het vullen van de darm.

Uitzonderlijk, kan er zich een doorboring van de darm of een buikvliesontsteking voordoen, voornamelijk bij een vroegtijdig geborenen met necroseerende enterocolitis.

Wat de uitstralingen betreft, worden voorzorgmaatregelen genomen om de tijd van blootstelling en de te onderzoeke zone tot een minimum te herleiden. De gewoonte is dat de persoon die het kind begeleidt een loden short aantrekt.
Het contrastprodukt zal niet volledig geevacueerd worden bij het onderzoek, en uw kind zal nog geduurende 1 of 2 dagen kleine vloeibare of witte stoelgang hebben.

ResultatenMededeling van de resultaten

Een mondeling voorlopig resultaat kan op uw aanvraag medegedeeld worden voor sommige onderzoeken.
De radiografie en tevens het afdoende geschreven verslag wordt zo vlug mogenlijk naar uw dokter doorgestuurd. Die is in de mogelijkheid om een beter resultaat te geven daar hij over een volledige dossier van uw kind beschikt.
U kunt steeds aan de dokter vragen die het onderzoek uitvoert om bijkomende inlichtingen over het karakter en de doelstelling van de bariumlavement te benomen.

>>Radiologie & medische beeldvorming : informatiefiches voor ouders.