Foto UKZKF
FRNLEN

>>Uw kind gaat een nuclear magnetische resonantie (NMR) ondergaan

PrincipeHet principe van de NMR

Dankzij elektromagnetische golven zijn beelden in lagen te krijgen van de bestudeerde organen.
Dit onderzoek is niet uitstralend, niet pijnlijk, en kan heraald worden zonder gevaar. De NMR bestudeerd het gedrag van de elektromagnetische waterstof kern. Dit zijn 1 van de 2 samenstellingen van het water (met zuurstof) die een hoog percentage van het lichaamsgewicht voorsteld.
Het toestel bestaat uit een “tunnel” met een magneet van  grote vorm waarin het lichaam van uw kind in een magnetische veld (1.5 Tesla) zal doorschuiven.
Uw kind zal daarna blootgesteld zijn aan radiogolffrequenties uitgezonden door een antenne die zal geplaatst worden in zicht of rond de beperkte deel van zijn lichaam.

Wat meebrengenWat moet men meebrengen ?

 • Het aanvraagformulier van uw dokter, waar de reden van onderzoek op staat.
 • De vorige verslagen en onderzoeken.
 • De identiteitskaart van uw kind.
 • Ongeveer 50 € of uw bankaart.

VoorbereidingIs er een voorbereiding nodig ?

 • Voor het jonge kind (in het algemeen onder 5-6 jaar) is er een bedaring of een verdoving nodig, gewoon omdat het kind volledig stil moet liggen gedurende een half uur (zie fiche n°1).
 • Het is noodzakelijk dat uw kind nuchter blijft voor het in slaap te doen (zie fiche n°1).
 • De zeer ongeruste kinderen die niet in slaap worden gedaan kunnen vóór de datum van hun afspraak de zaal komen bezoeken.
 • Voor de meeste onderzoeken is er geen voorbereiding nodig, maar  het is aangeraden naar de toiletten te gaan vóór het onderzoek dat lang kan duren.
 • Voor sommige onderzoeken, is het nodig om een contrastmiddel in te spuiten in de ader.
  Het gevoel van de prik kan verzacht worden door 1 uur voor het oderzoek met een vardovende zalf (EMLA) aan te brengen.
 • Opgelet: een NMR onderzoek is ten stengste verboden als uw kind sommige metalen voorwerpen draagt (cocchleaire inplanting) of een pace-maker (hartstimulator)
 • Een NMR kan ook een systeem van afleiding voor waterhoofd ontregelen.

Gelieve vóór dat uw kind in de onderzoekzaal binnen gaat, alle voorgaande operaties en/of hart te melden, betreffende uw kind en uzelf.

Het onderzoekHoe verloopt het onderzoek ?

Na inschrijving van uw kind op het onthaal van de NMR, zal een medische beeldvormer hem in de wachtzaal komen halen.
Als uw kind niet onder verdoving is, mag ëen van de ouders bij hem blijven gedurende het onderzoek.
Opgelet: aangezien de sterkte van de magneet, is het verboden dicht bij het toestel met metalen voorwerpen, een uurwerk of magnetische kaarten te staan. Een kast is daarvoor ter uwer beschikking.
Het verkrijgen van beelden neemt ongeveer 30 tot 40 minuten, en vereist een volledige onbewegelijkheid.
Na dat uw kind op de onderzoektafel goed gelegen is, zal hij langzaam in de magneet gaan.
Hij zal in het oog gehouden worden door een spiegel systeem en camera, en aan een micro verbonden zijn. Het verkrijgen van beelden brengt een belangrijk geluid mee, dat kan verminderd worden door oordopjes of door een koptelefoon met muziek.

Welke complicaties kunnen zich voordoen geduurende het onderzoek ?

De NMR is een beeldvormige techniek die niet gevaarlijk is, en bovendien zonder stralen werkt. Voor de gebruikte elektro-magnetische kracht, is er nooit bewezen geweest dat er slechte gevolgen zijn voor de mens.
De complicaties voor het ingespoten contrastprodukt zijn zeldzaam. Men kan eventueel een bloeduitstorting opmerken, of een verlies van het contrastprodukt aan het punctie-punt.
Het kan zijn dat soms na het inspuiten van het contrastprodukt (bevat van Gadolinium) die per intraveneuse gebeurt, uw kind zich warm aanvoelt of braakneigingen heeft, maar dat is zeer zeldzaam. De echte allergie is nog zeldzamer; en komt dan onder de vorm van oedeem, versnelling van het hartritme, bloedrukdaling of  netelkoorts. Als uw kind teken geeft van allergie (zoals eczeem, astma of als er al reeds een allergische reactie is geweest tijdens een injectie van het produkt voor een radiologische onderzoek) is het van belang het te melden bij de afspraak.

ResultatenMededeling van de resultaten

Het onderzoek vereist honderden beelden, en er is dus een bepaalde tijd nodig om ze te verklaren.
Het onderzoek en tevens het geschreven verslag wordt doorgestuurd naar uw dokter. Die is in de mogelijkheid om een beter resultaat te geven daar hij over een volledige dossier van uw kind beschikt. U mag altijd aan de dokter of de verpleeger die het onderzoek uitvoert alle nauwkeurigheid betreffende de natuur, het doel en de gevaren van de NMR.

>>Radiologie & medische beeldvorming : informatiefiches voor ouders.