Foto UKZKF
FRNLEN

>>Uw kind gaat een scanner ondergaan (tomodensitometrie)

PrincipeHet principe van de scanner

Dankzij x-stralen, zijn beelden in lagen te krijgen van de bestudeerde organen met tot doel hun vorm, grootte en dichtheid te bestuderen. Binnen de scanner (die het uitzicht heeft van een korte tunnel) draait een zender-ontvanger van x-stralen rond de lichaamsdelen die moeten bestudeerd worden, terwijl de tafel voort schuift waarop uw kind ligt.

Wat meebrengenWat moet men meebrengen ?

  • Het aanvraagformulier van uw dokter.
  • De identiteitskaart van uw kind.
  • De vorige verslagen en gebeurlijke onderzoeken.
  • Ongeveer 25 € of uw bankaart.

VoorbereidingIs er een voorbereiding nodig ?

Voor bepaalde onderzoeken is het nodig om intraveineuse een joodhoudend contrast produkt te injecteren, ondoorschijnend voor x-stralen. Het gevoel van de prik kan verzacht worden door 1 uur voor het oderzoek met een vardovende zalf (EMLA) aan te brengen.
Voor bepaalde scanners van de buik zal uw kind een produkt moeten drinken dat ondoorschijnend is voor x-stralen. Deze drank moet door het darmkanaal stromen en daarvoor zal men 1 uur voor de afspraak aanwezig moeten zijn.

Meestal moet uw kind nuchter zijn (zonder drinken of eten) gedurende de 3 uur die het onderzoek  voorafgaan, indien een injectie langs de ader met contrast produkt nodig zou zijn.

Strikt nuchter zijn is vereist wanneer uw kind in slaap moet gedaan worden (zie fiche  n°1).

Het onderzoekHoe verloopt het onderzoek ?

Na de inschrijving van uw kind op het onthaal van de medische beeldvorming, zal een radioloog of een verpleegkundige hem in de wachtzaal komen halen. Een van de ouders zal bij hem mogen blijven gedurende het onderzoek (behalve als het in slaap moet).
Het verkrijgen van beelden is niet pijnlijk, maar vraagt een volledige immobilisatie. Dit onderzoek neemt ongeveer 20 minuten. U moet wel noteren dat de behandeling van die beelden alsook de interpretatie ervan soms meer dan 1 uur duurt.

Welke complicaties kunnen zich voordoen geduurende het onderzoek ?

Voorzorgen worden genomen om de dosis uitstralingen tot een stikt minimum te herleiden. De gewoonte is dat de persoon die het kind begeleidt een loden short aantrekt. De complicaties voor het ingespoten contrastprodukt zijn zeldzaam. Men kan eventueel een bloeduitstorting opmerken, of een verlies van het contrastprodukt aan het punctie- punt. Het kan zijn dat soms na het inspuiten van het contrastprodukt die per intraveneuse weg gebeurt, uw kind zich warm aanvoelt of braakneigingen heeft, maar dat is zeer zeldzaam. De echte allergie is nog zeldzamer; en komt voor onder de vorm van oedeem, versnelling van het hartritme, bloedrukdaling of  netelroos. Een aangepaste behandeling zal onmiddellijk toegepast worden. Indien uw kind een belangrijke pathologische allergie vertoont, of hij reeds een allergische reactie heeft gehad na een injectie met een produkt voor een radiologische onderzoek, is het noodzakelijk dat de dokter die het onderzoek aanvraagt kontakt neemt met de dienst om over de modaliteiten van het onderzoek te spreken.

ResultatenMededeling van de resultaten

De analyse van de lagen en hun weederopbouw nemen veel tijd en vertragen de interpretatie ervan.
In andere omstandigheden, zal het onderzoek nog moeten vergeleken worden met voorafgaande onderzoeken voor een definitive interpretatie van de beelden te kunnen geven.  De radiografie en tevens het afdoende geschreven verslag worden zo vlug mogenlijk naar uw dokter doorgestuurd. Die is in de mogelijkheid om een beter resultaat te geven daar hij over een volledige dossier van uw kind beschikt.  U mag ons altijd vragen stellen voor iedere aanvullende inlichtingen.
Uitleg zal opnieuw aan uw kind gegeven worden gedurende het verloop van het onderzoek.

>>Radiologie & medische beeldvorming : informatiefiches voor ouders.