Foto UKZKF
FRNLEN

>>Uw kind gaat een oeso-gastro-duodenaal transit ondergaan (of OGD)

PrincipeHet principe van l’OED

Dit onderzoek bestaat in het ondoorschijnend maken van de spijsverteringskanalen door een contrastprodukt dat zichtbaar is voor de x-stralen.
Dankzij een OGD kan men een anatomische en functionele studie maken van de stokdarm, de maag en het duodenum (begin van dunne darm) enwe kunnen ook bepaalde afwijkingen opsporen, die niet zichtbaar zijn op de gewone radiografie of echografie.

Wat meebrengenWat moet men meebrengen ?

  • Het aanvraagformulier van uw dokter.
  • De identiteitskaart van uw kind.
  • De vorige verslagen en gebeurlijke onderzoeken.
  • Ongeveer 20 € of uw bankaart.

VoorbereidingIs er een voorbereiding nodig ?

Uw kind moet nuchter zijn, (zonder drinken of eten) geduurende de 6 uur die het onderzoek  voorafgaan. Voor de zuigeling tot 6 maand, moet het maar 4 uur nuchter zijn.

Het onderzoekHoe verloopt het onderzoek ?

Na de inschrijving van uw kind op het onthaal van de medische beeldvorming, zal een verpleegkundige hem in de wachtzaal komen halen. Een van de ouders zal bij hem mogen blijven gedurende het onderzoek.
Om het onderzoek in de beste en veiligte omstandigheden uit te voeren, zal het materiaal aangepast aan de leeftijd van uw kind (plankje, velcroverband, kussen in mousse, …) om te vermijden dat het te veel zou bewegen.
Het gebruike contrast produkt is een barium produkt, traag en niet giftig. Het zal met water gemengd worden. Indien uw kind de zuigfles nog neemt zal het produkt langs deze weg toegediend worden. Als uw kind ouder is, zal hij het produkt met een strootje drinken.
Gedurende de opneming van het contrast produkt, zullen er radiografies genomen worden onder verschillende invalshoeken voor het bestuderen van de hoge spijsverteringsbuis.
Indien het kind niet wil drinken, wordt het contrast produkt toegediend door de middel van een fijne sonde, die langs de neus in de maag gebracht wordt.
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Het kan eventueel verlengd worden als laattijdige beelden met opacificatie van het dikke darm nodig zijn. Deze beelden vragen soms een wachtijd van 3 uur.

Welke complicaties kunnen zich voordoen geduurende het onderzoek ?

De waargenomen complicaties zijn zeldzaam. Ze brengen soms een terugvloei van contrast produkt naar de luchtwegen toe. U moet weten dat de stoelgang van uw kind een witte tint zal hebben, en mischien ook een beetje steviger dan gewoonlijk zal zijn. Als uw kind de gemakkelijk verstopt is, laat het dan overvloedig drinken. Wat de uitstralingen betreft, worden voorzorgmaatregelen genomen om de tijd van blootstelling en de te onderzoeken zone tot een minimum te herleiden. De gewoonte is dat de persoon die het kind begeleid een loden schort aantrekt.

ResultatenMededeling van de resultaten

Een mondeling voorlopig resultaat kan op uw aanvraag medegedeeld worden voor sommige onderzoeken. De radiografie en tevens het afdoende geschreven verslag wordt zo vlug mogenlijk naar uw dokter doorgestuurd. Die is in de mogelijkheid om een beter resultaat te geven daar hij over een volledige dossier van uw kind beschikt. U kunt steeds aan de dokter vragen die het onderzoek uitvoert om bijkomende inlichtingen te bekomen over het karakter en de doelstelling van het OGD.

>>Radiologie & medische beeldvorming : informatiefiches voor ouders.