Autisme

autisme huderf

Wat is autisme?

Typisch voor kinderen met een autismespectrumstoornis is dat ze een andere, atypische ontwikkeling doormaken en een wat aparte, eigen relatie met de wereld hebben, gekenmerkt door bijzondere zintuiglijke en perceptieaspecten.

Door dit alles hebben ze de neiging om zich af te zonderen en zich ogenschijnlijk vreemd gedragen: bijvoorbeeld voorwerpen op een rijtje zetten, op de toppen van de tenen lopen, ronddraaien of flapperen met de armen, of lateraal tot in het detail turen naar voorwerpen. Ze hebben een hekel aan verandering. Ze hebben vaak intense, uitgesproken en zeer specifieke interessesferen (bijv. dinosauriërs, planeten, insecten, …) en hebben vaak een verbluffend geheugen voor datums, cijfers, busnummers, …  In de meeste gevallen hebben kinderen met een autismespectrumstoornis een vertraagde taalontwikkeling, tot op zeker ogenblik een ‘doorbraak’ volgt, met uiterst complex taalgebruik, in combinatie met razendsnel lezen. Sommigen leren op hun eentje moeiteloos vreemde talen. De oorzaak is multifactorieel; erfelijkheid speelt een belangrijke rol, al werd nog altijd geen enkel gen geïdentificeerd. 

Verzorging

Autisme wordt vandaag niet meer als een handicap gezien, maar veeleer als een verschil, met voor- en nadelen. Kinderen met autisme kunnen, als ze goed begrepen en begeleid worden, zich verrassend goed ontwikkelen, vaak met paradoxaal lijkende talenten. Daarom is een vroege opsporing zowel nuttig als onmisbaar. Eenmaal de kinderpsychiater of de neuropediater de diagnose heeft gesteld, begeleidt het multidisciplinaire team van het Kinderziekenhuis de ouders om te leren begrijpen hoe hun kind functioneert en wat zijn specifieke bijzonderheden zijn. Het team helpt die specifieke ontwikkeling te ondersteunen. Gedurende het hele zorgtraject worden hulpmiddelen ter beschikking gesteld om contact te kunnen maken met hun kind, zijn omgeving in te richten en zijn gevoeligheden, interesses en sterke punten te ontdekken. Het team begeleidt de ouders en het kind ook in de interacties met de school, de leerkrachten en de educatieve teams, opdat de hefbomen worden geactiveerd om het kind goed te ontvangen, volgens zijn specifieke behoeften. Het bijzondere van ons diagnose-, evaluatie- en begeleidingscentrum is dat wij zoveel mogelijk proberen om het kind of de jongere met autisme in een zogenaamd normale omgeving te houden, zodat hij of zij kan evolueren. Zeer binnenkort starten we een samenwerking met het Maison Bruxelloise de l’Autisme. 

Advies aan de ouders

Indien uw kind bijzonderheden toont in zijn ontwikkeling, moet u dit absoluut bespreken met uw kinderarts, met ONE (vgl. Kind en Gezin) of met uw huisarts. Een vroegtijdige diagnose kan het voor uw kind mogelijk maken zich te ontwikkelen in een aangepaste, geschikte omgeving, terwijl wij u begeleiden om tot een beter inzicht in de bijzonderheden van deze ontwikkeling te komen. Opgelet: voordat u een afspraak maakt, moeten eventuele gehoorproblemen zeker opgelost en uitgesloten zijn. 

pedopsy
pedopsy
pedopsy
autisme

Onderzoek

Het Resourcecenter Autisme werkt ook mee aan allerlei klinisch onderzoek in neurobeeldvorming, genetica, maar ook – dankzij de steun van CAP48 – aan de modaliteiten van een behandeling.  

Notre équipe

Nos médecins spécialistes

Morelli
Dr.
Celine
Morelli
Dr.
Françoise
De Groote