Pijn

Image
douleur

De ‘Pain Resource’-unit?

De ‘Pain Resource’-unit is een multidisciplinaire en transversale afdeling.  De ‘Pain Resource’-unit werkt samen met de diverse HUDERF-verzorgingsteams voor alles wat te maken heeft met het beheer van pijn (identificatie, preventie, verzachting). 

Onze jonge patiënten kunnen diverse soorten pijn ervaren en beleven. Wij moeten hier belang aan hechten om hen zo goed mogelijk te begeleiden:   

 • acute pijn (bijv. als gevolg van een trauma of ziekte) 
 • pijn die gekoppeld is aan de verzorging (bijv. bij wondverzorging of een aderprik) 
 • postoperatieve pijn  
 • chronische pijn (die al maanden aansleept, soms in combinatie met een chronische ziekte of in handicapsituaties)  

Behandeling

Onze missie is de kinderen binnen het ziekenhuis het best mogelijke comfort te garanderen: 

 • De zorgverleners helpen pijnsignalen te herkennen, ook bij zeer jonge kinderen die dit nog niet verbaal kunnen aangeven.  
 • Middelen aanreiken voor preventie van pijn en angst die soms gepaard kan gaan met de zorgverlening.  
 • De pijn verzachten.  

Een multimodale aanpak is nodig om pijn te voorkomen en te verzachten. Hiertoe behoren farmacologische middelen (verdovende crèmes, MEOPA, pijnstillers) en niet-farmacologische middelen (rustgevende omgeving, verstrooiing, relaxatie, virtuele realiteit, ...).  

Het is ook belangrijk dat het kind en zijn ouders hun eigen rol spelen in de aanpak van pijn. 

Chronische pijn bij het kind  

Als de pijn maandenlang aanhoudt of geregeld terugkeert, is het belangrijk de problematiek te evalueren volgens een bio-psycho-sociale benadering door een multidisciplinair team.  

Diverse factoren kunnen meespelen in de problematiek van chronische pijn:   

BIO: onderliggende chronische ziekte, weefselletsels, traumatismen, postoperatief parcours, slaapproblemen, … 

PSYCHO: angst, ontwijkingsgedrag, verdriet, eenzaamheidsgevoel, falend ouderschap, … 

SOCIAAL:  schoolverzuim, isolement, sociale problemen, … 

Ons team bestaat uit meerdere kinderartsen, een arts voor fysische geneeskunde, een kinderpsychiater, twee psychologen en een verpleegkundige. Zij bieden een luisterend oor en zoeken oplossingen om zo goed mogelijk te voldoen aan uw verwachtingen. 

Wij bieden kinderen en hun families een individueel programma op maat aan. 

 • Voor elke nieuwe patiënt verloopt het programma in meerdere fasen.  
 • Vóór de consultatie ontvangt u vragenlijsten (voor het kind en voor de ouders) die u moet invullen. 
 • Deze vragenlijsten worden in team besproken: ze maken ons duidelijk wie van onze vakmensen wij moeten inzetten voor uw kind.  
 • Ons secretariaat stelt u vervolgens een reeks consultaties voor waarmee we de noden van uw kind kunnen evalueren.   
 • U krijgt een therapeutisch plan voorgesteld. Indien nodig zoeken we hiervoor externe resources in uw streek; we betrekken ook uw netwerk (huisarts, school, ...) erbij. 

We stellen u verdere opvolging van uw kind voor, zolang als dat nodig is.  

Image
douleur

Focus

De Pain Resource-unit beschikt over virtual reality-brillen op maat van kinderen en jongeren.

Een onderdompeling in een virtuele wereld helpt kinderen zich te ontspannen en te focussen op andere dingen dan pijn. Deze techniek kan nuttig zijn voor pijn- en angstpreventie in de zorgverlening, maar ook in de problematiek van chronische pijn.  De resource-unit werkt momenteel ook aan onderzoek rond thema’s als het complex regionaal pijnsyndroom bij het kind;  neurodiversiteit en chronische pijn bij het kind; complementaire en alternatieve geneeskunde bij chronische pijn.