Foto UKZKF
FRNLEN

>>Hospitalisatie gids

Hospitalisatie - UKZKFHospitalisatie

Welke ook de reden zij van uw opname, het voltallig personeel van onze instelling zet zich in om u zo goed mogelijk op te vangen en de meest aangepaste zorgen te verstrekken aan uw kind.

Wij hopen dat dit onthaal en deze zorgen beantwoorden aan uw verwachtingen en dat het verblijf van uw kind zo aangenaam mogelijk is.

Zonder uw kostbare hulp zal het moeilijk zijn om onze doelstellingen te bereiken. Wij rekenen op uw actieve medewerking.

Deze hospitalisatiebrochure moet u toelaten de werking en de organisatie van het ziekenhuis te begrijpen, alsook de formaliteiten die moeten vervuld worden wanneer uw kind moet opgenomen worden of in het ziekenhuis verblijft. Wij raden u aan kennis te nemen van de aanbevelingen en danken u voor hun inachtneming.

N.B. : Om u te oriënteren in het ziekenhuis, volg de kleine gekleurde afbeeldingen : elke afbeelding vertegenwoordigt een dienst van het ziekenhuis.

Geprogrammeerde opname|Opname via spoed|Kamer|Mee te brengen|Te vermijden|Toestemmingen|Te betalen|Internationale patiënten

>>Cyber-ziekenhuis.

>>Godsdienstige, filosofische of morele bijstand.

Onthaal van de patiŽnten en van hun ouders - BrochurePDF


De geprogrammeerde opname

Via de dienst Opname in de inkom.

Openingsuren :

 • Maandag tot vrijdag : 7u tot 17u30
 • Zaterdagen, zondag- en feestdagen : 13u tot 16u30

U krijgt van de arts een document, getiteld "Inschrijving op het programma m.b.t. de operatie". Met dit document kunt u een bed voor u laten voorbehouden.

U dient uw bed onmiddellijk na de consultatie met de arts te reserveren, en wel bij iemand van de Ziekenhuisopnames.
Wij verzoeken u om diezelfde dag ook – verplicht – een afspraak vast te leggen met de anesthesist.

Indien u uw kamer niet door iemand van de Ziekenhuisopnames zou laten reserveren of als u niet bij de anesthesist zou zijn langs geweest, dan wordt uw reservatie automatisch geannuleerd.

Gelieve u aan te bieden aan het Onthaal van de dienst Opname van het ziekenhuis voorzien van :

 • de document "Inschrijving op het programma m.b.t. de operatie" ;
 • de identiteitskaart van uw kind ;
 • de naam en het adres van uw huisarts ;
 • de geneesmiddelen die uw kind op dit ogenblik neemt ;
 • de documenten betreffende uw hospitalisatieverzekering : de DKV-kaart of Assurcard (Allianz, KBC, Ethias NL, Ethias FR, Mercator, Swiss Life, FIDEA, Federale Assurance, Delta Lloyd Life), Medi-Link, Van Breda of Medi-Assistance documenten (Inter Partner Assistance, ex-AXA, Fortis, Winterthur) ;
 • een betalingsmiddel (cash, Bancontact/Mister Cash, Visa, MasterCard, Amercian Express, Diners Club International).

^

Opname via de dienst Spoedgevallen

SpoedgevallenNa de toediening van de eerste zorgen, zorgt het team van de Spoedgevallen ervoor dat uw kind opgenomen wordt op de aangepaste dienst.

Indien u niet in het bezit bent van de identiteitskaart van uw kind, nodigen wij u uit deze documenten zo snel mogelijk voor te leggen aan het onthaal van de Opnamen.
Voor alle verdere inlichtingen en om uw dossier te vervolledigen kan u zich wenden tot het onthaal van de Opnamen.

^

Welke kamer kiezen ?

De algemene procedure voorziet een hospitalisatie in een tweepersoonskamer.
Eenpersoonskamers zijn beschikbaar op aanvraag bij de vooropname van uw kind (Opnamebureau).

^

Mee te brengen

Gelieve u aan te bieden aan het Onthaal van het ziekenhuis op het afgesproken uur voorzien van :

 • de document "Inschrijving op het programma m.b.t. de operatie" ;
 • de identiteitskaart van uw kind ;
 • de brief van de behandelende arts en eventueel de röntgenfoto’s ;
 • het gezondheidsboekje van uw kind ;
 • de naam en het adres van uw huisarts ;
 • de geneesmiddelen die uw kind op dit ogenblik neemt ;
 • de akkoorden verstrekt door uw mutualiteit voor de terugbetaling van sommige geneesmiddelen (chronische behandelingen) ;
 • een vordering, een betalingsverbintenis of de documenten betreffende uw hospitalisatieverzekering : de DKV-kaart of Assurcard (Allianz, KBC, Ethias NL, Ethias FR, Mercator, Swiss Life, FIDEA, Federale Assurance, Delta Lloyd Life), Medi-Link, Van Breda of Medi-Assistance documenten (Inter Partner Assistance, ex-AXA, Fortis, Winterthur) ;
 • een betalingsmiddel (cash, Bancontact/Mister Cash, Visa, MasterCard, Amercian Express, Diners Club International).

Voor uw kind :

 • handdoeken en washandjes, toiletgerief (zeep, tandpasta, tandenborstel, kam,,…) ;
 • dag- en nachtkledij (pyjama’s, kamerjas) ;
 • pantoffels ;
 • indien een bijzonder dieet, voorzie 1 à 2 maaltijden ;
 • de voor uw kind voorgeschreven geneesmiddelen.

^

Te vermijden

 • waardevolle voorwerpen (juwelen, uurwerk…) ;
 • een belangrijke som geld ;
 • gevaarlijke voorwerpen.
Het ziekenhuis voert een actieve politiek van diefstalpreventie, maar het kan niet aansprakelijk gesteld worden bij eventueel verlies of diefstal.

^

Toestemming om te verdoven en te opereren

Bij een heelkundige ingreep moet de houder van de ouderlijke macht absoluut een « toelating tot verdoven » ondertekenen samen met een « toelating tot opereren ». Deze documenten zullen u voorgelegd worden door de anesthesist, de arts en/of de verantwoordelijke verpleegkundige.

^

Wat moet u betalen ?

In het kader van de "derdebetalersregeling" neemt uw mutualiteit of uw verzekeringsorganisme onmiddellijk de meeste kosten ten laste :

 • een persoonlijke bijdrage vastgelegd door het Ministerie van Volksgezondheid ;
 • de niet-terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten ;
 • bepaalde benodigdheden (prothese bvb.) deels of niet terugbetaalbaar ;
 • eventuele ziekenwagen- of transportkosten.

De dag van de opname van uw kind, verzoeken wij u een door de wet voorziene provisie te betalen bestemd om een deel van de niet-terugbetaalde hospitalisatiekosten te betalen.

Dit bedrag houdt rekening met :

 • de vermoedelijke duur van het verblijf ;
 • uw statuut bij de mutualiteit ;
 • het gekozen kamertype.

Dit voorschot zal uiteraard in mindering gebracht worden op uw factuur.

Om onverwachte verassingen te vermijden bij het krijgen van uw factuur, wordt het u aangeraad om de kosten te bespreken met uw dokter.

De bankkaarten (Bancontact/Mister Cash, Visa, MasterCard, Amercian Express, Diners Club International) worden aanvaard.

Bij financiële of administratieve problemen, kan onze sociale dienst u helpen bij het ondernemen van de nodige stappen. Indien u geholpen wordt door het OCMW, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden aan het onthaal van de Opnamedienst.

N.B. : Zie op deze pagina de formaliteiten die internationale patiënten moeten vervullen indien ze in het UKZKF gehospitaliseerd wensen te worden.

^