Foto UKZKF
FRNLEN

>>Bezoeken

Covid-19 : belangrijke informatie

Om het risico van verspreiding van het virus te beperken, hebben we tijdelijke beperkingen moeten instellen. Wat zijn de huidige maatregelen ?

De bezoekuren zijn van 14 tot 20u.
De Eenheid Intensieve Zorgen (62), de Neonatale Afdeling (63) en de Kinderpsychiatrie (69K) hebben aangepaste bezoekuren.

Voor het comfort en het welzijn van de kinderen vragen wij u :

  • de bezoekuren te eerbiedigen en het ziekenhuis ten laatste om 20u te verlaten. Dit zal ons een heel stuk helpen bij de organisatie en het verstrekken van de zorgen ;
  • vermijd te lange bezoeken en in groep die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van uw kind of die de andere patiënten zouden kunnen storen ;
  • voor de ouder die bij het kind verblijft, eerbiedig de toegangsuren tot de kamers. Om organisatorische redenen, is het niet mogelijk om meer dan een familielid bij het gehospitaliseerde kind te laten overnachten. Bovendien wordt deze mogelijkheid voorbehouden aan personen ouder dan 18 jaar. Teneinde de slaap van de kinderen niet te storen, wordt de uiterste tijdslimiet voor de toegang tot de kamers vastgesteld op 20 uur. Vanaf 22 uur moeten de ouders in de kamer blijven en mag men niet meer door de gangen lopen.

N.B. :

  • Bezoek van broers en zussen : omwille van het besmettingsrisico, vermijd zo veel mogelijk de aanwezigheid van kinderen jonger dan 6 jaar. De kinderen op bezoek vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van hun ouders.
  • Buiten deze vastgelegde uurroosters, zijn bezoeken toegelaten, om medische redenen, op voorlegging van een nominative en gedateerde toelating (blauw document), afgeleverd door een arts van de eenheid.
  • Sommige medische situaties kunnen voor gevolg hebben dat het verzorgend personeel de bezoeken beperkt.

Voor het welzijn van uw kind is het verboden :

  • alcoholische dranken mee te brengen ;
  • dieren mee te brengen ;
  • te roken in het ziekenhuis (KB 15/05/1990).

>>Tijdens het verblijf van uw kind in het ziekenhuis / Vind U weg terug in het ziekenhuis / Huishoudelijk reglement.