Foto UKZKF
FRNLEN

>>Inlichtingen over de toestand van uw kind

GezondheidOm inlichtingen te bekomen over de gezondheidstoestand van uw kind, wendt u tot de verpleegkundige of de arts verantwoordelijk voor uw kind.

De informatie wordt slechts verstrekt aan de ouders en aan de wettelijke voogden. Deze laatsten kunnen als woordvoerder optreden bij de familie en de naasten.

Tijdens het verblijf van uw kind in het UKZKF wordt de huisarts uitgenodigd. Indien hij het wenst, kan hij een bezoek brengen aan zijn patiënt en contact opnemen met de verantwoordelijke arts. Wanneer uw kind het ziekenhuis verlaat, wordt aan de huisarts zo
snel mogelijk een eerste verslag overgemaakt. Een volledig rapport wordt later opgestuurd.

>>Tijdens het verblijf van uw kind in het ziekenhuis.