Foto UKZKF
FRNLEN

>>Preventie van infecties

In het ziekenhuis is er een verhoogd risico op overdracht van microben of de ontwikkeling van een infectie door de contacten met het personeel en de andere patiënten bij de verzorging en de onderzoeken.

Ziehier, dus enkele regels die nageleefd moeten worden tijdens het verblijf in het ziekenhuis :

  • was uw handen bij het binnen- en buitengaan van de kamer van uw kind
  • vermijd naar het ziekenhuis te komen als u koorts heeft, als u grieperig bent, diarree heeft of een andere besmettelijke ziekte. Indien u verkouden bent of u hoest, zal de verpleegkundige u een masker geven om uw kind en de andere personen te beschermen
  • eerbiedig de hygiëne- en afzonderingsmaatregelen : zij worden genomen om de gehospitaliseerde kinderen te beschermen
  • Vermijd om van de ene kamer naar de andere te gaan.

Om hygiënische redenen zijn dieren, planten en bloemen niet toegelaten in het ziekenhuis en is het verboden om de duiven rond het ziekenhuis te voederen.

>>Tijdens het verblijf van uw kind in het ziekenhuis.