Foto UKZKF
FRNLEN

>>Uw kind verlaat het ziekenhuis...

De arts verantwoordelijk voor uw kind zal de toelating geven om het UKZKF te verlaten. Om praktische redenen, zal het ontslag van uw kind meestal in de namiddag plaats hebben (vanaf 14u). De behandeling, de latere afspraken, alsook een ontslagbrief voor de huisarts zullen u op dat ogenblik overhandigd worden.

Controleer dat u niets vergeten heeft.
Gelieve de afstandsbediening van uw TV in te leveren bij het onthaal en uw waarborg terug te vorderen.

Indien u beslist uw gehospitaliseerd kind mee te nemen buiten het ziekenhuis zonder het akkoord van de arts, moet u een document ondertekenen waarin u het UKZKF ontslaat van alle verantwoordelijkheid voor de gevolgen, eventueel nadelig voor u of voor uw kind.

Uw kind verlaat het ziekenhuis...

>>Hospitalisatie.