Foto UKZKF
FRNLEN

>>Speelhoeken

Speelhoeken zijn ingericht in sommige eenheden.

Gespecialiseerde opvoeders werden door het UKZKF aangeworven teneinde uw kind tijdens de ontspannings- en vrijetijdsmomenten te omkaderen. Zij zijn aanwezig van 9 tot 16u.

>>Tijdens het verblijf van uw kind in het ziekenhuis.