Foto UKZKF
FRNLEN

>>Briefwisseling

Om de dagelijkse verdeling van uw briefwisseling te vergemakkelijken, verzoeken wij aan allen die schrijven volgende gegevens te vermelden :

UKZKF
Naam en voornaam van het kind
Nr. verzorgingseenheid
Nr. kamer
J.J. Crocqlaan 15
1020 Brussel

>>Tijdens het verblijf van uw kind in het ziekenhuis.