Foto UKZKF
FRNLEN

>>TV

In sommige eenheden kan een TV aangesloten worden in de kamer van uw kind. De verhuurformaliteiten moeten vervuld worden op de Opnamedienst.

De prijs voor de huur van een toestel en het bedrag van de waarborg staan vermeld op de bijlage bij de brochure.

TV

>>Tijdens het verblijf van uw kind in het ziekenhuis.