Second opinion

Samen zijn we sterker. Door de mening van een andere specialist te vragen wordt de behandeling van uw kind herbekeken vanuit een andere gezichtshoek. Aarzel niet om contact op te nemen met ons om uw weg te vinden in uw zorgtraject.  

Waarom zou u een second opinion vragen?

Patiënten en hun vertegenwoordigers hebben het recht een tweede medische mening te vragen om meer zekerheid te krijgen over de behandeling die hen aangaat. Niet alle artsen en ziekenhuizen hebben de expertise, de ervaring of de uitrusting die nodig en geschikt is om kinderen en jongeren te onderzoeken. In het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (HUDERF) is alles uitgedokterd voor een optimale benadering van de jongere patiënten. De teams zijn opgeleid, gespecialiseerd en ervaren in gezondheidsproblemen vanaf de geboorte tot de overgang naar de volwassenheid.   

Bovendien kunnen, als diverse therapeutische benaderingen zonder bevredigende resultaten werden getest, afhankelijk van het geval klinische studies worden voorgesteld om toegang te krijgen tot innovatieve behandelingen of medicatie.  

Onze teams blijven continu op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen: ze werken samen met diverse andere ziekenhuizen in België en in het buitenland. Zij kunnen patiënten ook doorverwijzen naar andere centra waar een mogelijk nuttige behandeling beschikbaar is.   

Wat moet u doen om een second opinion te vragen?

In een ideale wereld gaat het medisch dossier van uw kind over in de handen van de arts die u om een second opinion vraagt. Dat is belangrijk om over alle informatie te beschikken en niet alle consultaties en medische onderzoeken te hoeven overdoen.  
Concreet vraagt de patiënt een volledige kopie aan zijn behandelend arts en/of het eerste ziekenhuis. Deze laatsten zijn wettelijk verplicht om dit dossier binnen uiterlijk 15 dagen te overhandigen of aan de arts van uw keuze over te maken.  

Bepaalde informatie wordt tussen de Belgische ziekenhuizen uitgewisseld via het Brussels Gezondheidsnetwerk, het Brusselse netwerk voor uitwisseling van medische informatie. De patiënt moet hiervoor een schriftelijke en ondertekende toestemming geven aan de ziekenhuizen die te maken hebben met deze uitwisseling. De informatie is beschikbaar bij de onthaalbalie van het HUDERF.

un deuxième avis

Contact opnemen met het HUDERF

Concreet kan de patiënt contact opnemen met de afdeling van zijn keuze, afhankelijk van de problematiek waar het om gaat.  

Aan internationale patiënten raden we aan om voorafgaand kennis te nemen van alle nodige informatie.