Autisme & beste praktijken: Minister Lalieux op bezoek

Op 22 mei hadden teams van de Dienst Pedopsychiatrie het genoegen om minister Karine Lalieux te verwelkomen om de beste praktijken in multidisciplinaire zorg voor autismespectrumstoornissen te bespreken. 

 

 

Image
article

Een aangepaste aanpak voor het opsporen en verzorgen van kinderen met stoornissen in het autismespectrum, steunt noodzakelijkerwijze op ons vermogen om een koppeling tot stand te brengen:

  1. om vaardigheden over te dragen aan de expert-ouders, aan de kinderdagverblijven en aan de scholen zodat de voorgestelde zorg continu wordt aangehouden en elke dag wordt herhaald in de dagelijkse routine en de vertrouwde omgeving van het kind;
  2. om wederzijds te leren uit elkaars vaststellingen, om de visies van al wie betrokken is bij het kind onderling te laten kruisbestuiven in een multidisciplinaire benadering, in het ziekenhuis, thuis, op school, tijdens activiteiten;
  3. om de zintuiglijke bijzonderheden en subtiliteiten van elk kind te ontcijferen, maar ook zijn behoefte aan participatie en integratie;
  4. om de hulpmiddelen zo vroeg mogelijk en zo nauwkeurig mogelijk af te stemmen op elk kind;
  5. om het kind zo goed mogelijk te begeleiden in zijn ontwikkeling en zijn persoonlijk levenstraject, zo vroeg mogelijk in het echte leven;
  6. om faciliterende trajecten te creëren tussen alle professionals rond de families van deze atypische kinderen: ziekenhuizen, huisartsen, overheidsdiensten, onderwijsinstellingen, … met het oog op vlottere toegang tot de aangepaste zorg en de hulp die de ouders wel degelijk nodig hebben in dit atypische ouderschapstraject;
  7. om de weg te bereiden voor de overgang naar een inclusieve maatschappij die verschillen accepteert en omarmt, en die haar ouderlijke, culturele, sociale en menselijke vaardigheden deelt en uitwisselt.

Naar aanleiding van het bezoek van minister Karine Lalieux aan het Kinderziekenhuis werden deze boodschappen overvloedig gedragen, ondersteund en geïllustreerd door ons multidisciplinair team, bestaande uit  de APPI-afdeling, het Therapeutisch Kleuterklasje, het Resourcecentrum Autisme, de afdeling Kinderpsychiatrie en de Liaisonafdeling, met de steun van de H.U.B-directie.