Bezoek aan het ziekenhuis

Voor ouders, bezoekers en broers en zussen die een kind in het ziekenhuis willen bezoeken.

Regels om na te leven door bezoekers

 • Het is essentieel om altijd eerlijk te zijn tegenover uw kind, wanneer u vertelt wanneer het bezoek zal mogen ontvangen. Zo vermijdt u valse hoop en vruchteloos wachten ... 
 • De bezoeken kunnen om medische redenen beperkt worden. 
 • Vermijd alle besmettingsrisico’s! Kom dus niet als u ziek bent (koorts, griep, puistjes, diarree of elke andere besmettelijke ziekte). 
 • Was uw handen bij het betreden en bij het verlaten van de kamer van uw kind.  
 • De ouders zijn altijd totaal verantwoordelijk voor het gedrag van kinderen op bezoek. 
 • Respecteer de maatregelen voor hygiëne en isolement.  
 • Loop niet de hele tijd van de ene kamer naar de andere.  
 • Het ziekenhuis kan in bepaalde gevallen nog aanvullende veiligheidsmaatregelen opleggen: beperking van de toegang, controle van de identiteit van de begeleiders ... 
 • Het is verboden alcoholische dranken mee te brengen. 
 • Het is verboden dieren mee te brengen naar het ziekenhuis. 
 • Het is verboden te roken in het ziekenhuis (KB 15/05/1990)